După ce teatrul municipal „Matei Vișniec” a anunțat că a găsit un director artistic potrivit pentru preluarea activității artistice a teatrului, în persoana lui Andrei Munteanu, este evident că următorul pas este găsirea restului de personal necesar pentru începerea activității teatrului.

Astfel, administrația teatrului sucevean a anunțat că organizează un concurs pentru angajarea mai multor actori dar și personal auxiliar. Prin urmare, teatrul are nevoie de 10 actori profesioniști. 3 dintre aceștia vor ocupa funcția de actor grad profesional debutant, 3 actori cu grad profesional II, iar 2 actori trebuie să fie calificați în grad profesional I, în timp ce alți doi vor avea nevoie de o calificare IA.

Tot la compartimentul artistic se mai caută un secretar literar cu grad profesional I și un impresar artistic cu același grad profesional.

Pentru biroul tehnic de scenă administrația teatrului caută un șef de birou cu gradul II pentru funcția de regizor tehnic. Pentru buna punere în scenă a spectacolelor se vor face angajări pentru posturile de operator lumini și operator sunet, video și efecte speciale, câte o persoană pentru fiecare dintre aceste funcții. De asemenea, se mai angajează trei mașiniști și un recuziter.

Pe site-ul primăriei s-au publicat condițiile de participare la concurs pentru fiecare dintre funcțiile căutate. Pentru posturile de actor, viitorii candidați au nevoie de studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul artelor spectacolului (actorie), o vechime în specialitate de minimum 6 luni în cazul actorilor debutanți și cei de gradul II, 3 ani jumătate în cazul actorilor de gradul I și peste 6 ani pentru actorii de gradul IA.
Cel care va ocupa postul de secretar literar, gr. I, va avea nevoie de o vechime în specialitate de minimum 3 ani şi 6 luni și studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul teatrologie (management cultural, jurnalism teatral).

Celelalte funcții vor avea nevoie de experiență de peste 3 ani și jumătate precum și studii potrivite pentru funcția pentru care candidează.
Concursul va consta în susţinerea a două probe de către candidaţii declaraţi admişi la selecţia dosarelor, respectiv: proba practică şi interviul. 13 mai este termenul limită pentru depunerea dosarelor, iar proba practică se va desfășura pe 20 mai la sediul teatrului. Data pentru interviul final se va afișa odată cu afișarea rezultatelor de la proba practică.

Candidaţii nemulţumiţi vor putea depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei practice şi a interviului, sub sancţiunea decăderii din acest drept.
Iar, dacă  se vor înregistra contestații, comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse precum şi a rezultatelor finale ale concursului se va face prin afişare la sediu şi pe pagina de internet a Primăriei municipiului Suceava în termen de maximum o zi lucrătoare de la depunerea contestaţiilor, imediat după soluţionarea acestora.

Iată că lucrurile încep să intre în normal și la noul nostru teatru. Să sperăm că Suceava va avea actori competenți care să pună în scenă spectacole demne de atenția sucevenilor, pentru ca aceștia să ia drumul teatrului municipal.

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.