„Suceveni! Nu vă mai mulțumiți cu pavele, borduri și străzi principale asfaltate și curățate în an electoral! Nu vă mai mulțumiți cu puțin! Vreau, știu și pot să facem mai mult pentru orașul nostru! Suceava merită mai mult!”, este mesajul candidatului PSD pentru Primăria Suceava, Tiberius Brădățan.

bradatan

Acesta și-a structurat programul în 18 puncte principale:

1. Suceava Corectă! Transparență în cheltuirea banului public.

Stoparea risipei banului public: orice leu bugetat de mine și de echipa mea va fi regăsit în lucrările publice! Suceava are nevoie ca banul public să fie cheltuit pe baza unui sistem de măsurare a performanței. Dorinţa mea este ca bugetele anuale să fie fundamentate şi supuse aprobării numai după o analiză riguroasă a nevoilor cu care se confruntă comunitatea. Pentru aceasta vom solicita sprijinul cetăţenilor de a participa alături de noi la identificarea acestor nevoi care ulterior se vor transforma în rezultate ținând cont de criteriul eficienței cheltuirii banului public. Asta înseamnă că vom investi bani cu prioritate acolo unde cerinţele şi numărul cetăţenilor beneficiari vor fi mai mari. Ne dorim ca sucevenii să simtă ca fac parte din procesul de schimbare a orașului și că ei sunt cei mai importanți factori decizionali. Transparența în cheltuirea banului public se va realiza pe site-ul Primăriei unde vor putea fi găsite toate contractele, devizele de lucrări și plățile din banul public.

2. Locuitorii implicați în decizia administrativă. Telefonul cetățeanului.

Consultarea publică va fi o constantă a activității mele de Primar. Îmi doresc să creez un sistem orientat pe rezultate şi bazat pe nevoile reale ale sucevenilor. Vom analiza cu atenție problema administrării suprafeţelor de teren dintre blocuri ținând cont de nevoile locatarilor. Vom face consultări publice pentru delimitarea spaţiului verde de parcări și a locurilor de joacă de aleile pietonale. Vom face un studiu de impact pentru parcări subterane pentru fiecare cartier, iar acolo unde specialiștii vor identifica locuri pentru parcări supraterane vom cere acordul proprietarilor înainte de a demara investiția.

Telefonul Cetăţeanului – „Urgenţe Primărie” este un proiect de suflet pe care îl voi implementa în Suceava în 6 luni de la alegerea mea în funcția de Primar. Acest serviciu va fi un dispecerat susţinut de un întreg mecanism de rezolvare a problemelor cetăţeanului. Ca Primar garantez că la acest „UPU al administraţiei” va fi asociat un Birou Unic de avize, autorizaţii, adeverinţe, eliberare acte şi plata taxelor şi impozitelor ce va reduce timpul de eliberare a actelor administraţiei locale sucevene către cetăţeni.

3. Soluțiile de deblocare a traficului din orașului Suceava.

Centura de Sud a orașului va fi o prioritate pentru zona metropolitană, care ar da sens unui nou pod peste Suceava, cumulat cu o subtraversare pietonală a podului din zona Bazarului ca soluții de deblocare a traficului. Realizarea Centurii de Sud a Sucevei se va face pe traseul unor drumuri balastate deja existente în comuna Ipotești și orașul Salcea: de la drumul E85, sat Ipotești, pe lângă pădurea Rediu, joncțiunea cu șoseaua Ipotești-Bosanci, pod peste râul Suceava la Tișăuți în zona gropii de zgură, intersecție cu drum betonat care ajunge la Iulius Mall, drum balastat care duce la Salcea.

4. Crearea de noi locuri de muncă în Suceava și zona de tip metropolitan.

Sucevenii doresc într-o majoritate covârșitoare locuri din muncă prin înființarea de Parcuri industriale atât în zona Termica precum și în zona de tip metropolitan (Suceava și 14 localități în jurul Sucevei). Municipiul Suceava este singura reședință de județ din România care nu are un parc industrial ce poate aduce locuri de muncă mai bine plătite, în producție. Vom aplica legea parcurilor industriale și la Suceava, vom încuraja și ajuta informațional orice deținător sau grup de deținători a minim 10 ha de teren să obțină titlul de Parc industrial de la Ministerul Dezvoltării. Titlul de parc industrial aduce, conform legii, pentru investitori scutirea de la plata impozitului pe terenurile parcului, scutire de la plata impozitului pe clădirile din incinta parcului industrial, scutiri de la plata taxelor locale pentru eliberarea de certificate de urbanism, autorizaţii de construire sau de desfiinţare a construcţiilor din incinta parcului industrial. Vom iniția proiecte care să aibă drept scop pregătirea tinerilor pentru antreprenoriat. Sunt de părere că școala trebuie să schimbe mentalitatea celor tineri din cea de angajaţi în cea de angajatori. Vrem ca Primăria să ofere un sprijin tinerilor atât în procesul de dezvoltare a abilităţilor antreprenoriale cât și în procedurile de «constituire a primei societăţi comerciale».

5. Înființarea instituției Arhitectului șef și depolitizarea deciziei în urbanism.

Municipiul Suceava are nevoie urgentă de un arhitect-şef. Eu am arătat în câteva rânduri că în ultimii 12 ani Suceava nu a avut un arhitect-şef, dar nici un Plan de Urbanism General. Am atras atenţia şi asupra faptului că în foarte multe locuri, Planurile de Urbanism Zonale existente în Suceava nu sunt corelate cu ceea ce trebuia să însemne un Plan Urbanistic General făcut pentru locuitorii oraşului. Acest lucru înseamnă haos. Un haos de care în 12 ani a profitat un grup de oameni care au construit unde au vrut și cum au vrut. Dacă în toate orașele europene și cele din România hipermarketurile sunt construite în afara localităților, în Suceava s-au construit în centrul geografic al municipiului, blocând astfel circulația rutieră pe principala arteră, Calea Unirii.

6. Sucevenii să nu mai plătească pierderile cauzate de uzura rețelelor termice.

Mă voi implica personal în schimbarea rețelelor termice care produc pierderi cuantificate de specialiști la peste 40 la sută. În prezent acestea sunt suportate de cetățean din impozite și taxe locale care se duc ca subvenție pentru plata energiei termice. Economisim astfel bani pentru dezvoltare precum și pentru continuarea programului de anvelopare pentru creșterea confortului cetățenilor și pentru facturi mai mici. Soluția este absorbția de fonduri europene din perioada de programare 2014-2020 și atragerea de resurse guvernamentale precum și o substanțiala contribuție de la bugetul local, inclusiv prin credite pentru a elimina din facturile sucevenilor costurile pierderilor din rețelele termice, la plata căldurii din apartamente.

7. Eliminarea mirosului neplăcut din Suceava ce afectează sănătatea locuitorilor.

În Suceava a fost dată în folosință o Stație de Epurare a Apelor Uzate neconformă întrucât instalația de uscare rapidă a nămolului, care avea rolul să nu lase particulele să pătrundă în atmosferă, nu a fost executată. Astfel, tone de nămol sunt lăsate în aer liber, emanând mirosuri pestilențiale și prezentând risc de îmbolnăvire a populației. Acest aspect îl privesc din perspectiva stării de sănătate a populației, rezultatul descompunerii materiei organice sub acțiunea unor bacterii, a unor germeni care se transmit pe calea aerului, putând deveni o sursă de infecție.Vom construi de urgență o instalație de uscare rapidă a nămolului.

8. Repornirea zonei de tip metropolitan Suceava – eșec de proporții a PDL-PNL întrucât au avut primari în 13 unități administrativ teritoriale din 15, cu următoarele priorități:

8.1. Dezvoltarea comună a infrastructurii rutiere și utilităților (alternativa la Calea Unirii, Centura de Sud a Municipiului Suceava va fi construită pe teritoriul comunei Ipotești și a orașului Salcea).

8.2. Atragerea investițiilor, dezoltarea comună de zone industriale și crearea locurilor de muncă (Zona de tip metropolitan Suceava are în total 171.444 locuitori și poate prezenta interes pentru investitori).

8.3. Dezvoltarea de zone rezidențiale pentru tinerele familii, prin investiții guvernamentale de tip ANL sau sprijinirea dezvoltatorilor privați (foarte mulți locuitori ai municipiului Suceava s-au mutat în comunele limitrofe, în municipiul Suceava nemaiexistând spații suficiente pentru proiecte rezidențiale).

9. Creșterea calității în executarea infrastructurii rutiere.

Alocarea unei sume cel puțin duble pentru asfaltări în cartiere a străzilor mici dintre blocuri și schimbarea calității asfaltului prin folosirea asfaltării cu bitum aditivat și agregate concasate ce au garanții de 9 ani la covor asfaltic. Plombările de iarnă care sunt necesare se vor executa prin lucrări definitive cu asfalt rece ce pot fi realizate și la -20 C și sunt cu mult mai ieftine decât soluția cu pavele aplicată intensiv în ultimii 12 ani .

10. Siguranța cetățeanului.

10.1.Nu putem vorbi despre siguranța cetățeanului cu actualul sistem de iluminat din oraș. Refacerea sistemului de iluminat este prioritară pentru Suceava. Vom introduce mai multe zone de supraveghere video și le vom face funcționale pe cele existente. Cele mai multe camere de luat vederi stradale nu funcționează. Această stare de fapt face ca în oraș să se circule adesea cu viteză excesivă și periculoasă. De asemenea favorizează infractorii de orice fel, care, știindu-se nesupravegheați, pot comite fapte antisociale nestingheriți. Voi lua măsuri ca Poliția Locală să-și intensifice activitățile de patrulare în cartiere și în jurul școlilor.

10.2.Îngroparea cablurilor de televiziune, telefonie, electricitate, etc., care se află într-un mănunchi periculos de mare între stâlpii de iluminat stradal cumulând o masă de metal și cauciuc, greu de suportat de către fiecare stalp în parte, este prioritară. Consider că toate aceste cabluri ar putea fi introduse în casete subterane, așa cum de altfel legea o cere încă din anul 1996.

11. Suceava, oraș verde și curat.

Mă voi implica în mărirea suprafețelor de spațiu verde din cartiere prin introducerea gazonului ca o soluție antipraf. Este necesară construirea a cât mai multe miniparcuri în cartiere și înființarea de noi locuri de joacă pentru copii dotate cu suprafețe de cauciuc, iluminate și supravegheate de camere video. Firmele care se ocupă de salubritate vor intra mai mult în cartiere, între blocuri pentru scoaterea prafului din oraș și pentru o mai bună salubrizare a orașului. Sucevenii vor avea la dispoziție telefonul cetățeanului pentru a reclama situațiile când nu se ridică gunoiul la timp. Dispeceratul va alerta de urgență firmele care s-au obligat prin contract să realizeze salubrizarea municipiului Suceava.

12. Stimularea asociațiilor de proprietari să acceseze proiecte europene.

Reorganizarea asociațiilor de proprietari pe principiul transparenței cheltuirii banilor cetățenilor și a consultării publice trimestriale cu privire la problemele din cartiere, informarea și orientarea lor către finanțări nerambursabile și credite subvenționate de stat pentru rezolvarea problemelor de reabilitare, consolidare și modernizare.

13. Transport civilizat.

Refacerea și reabilitarea stațiilor de transport din zona de acțiune urbană a municipiului Suceava. Asigurarea unui buget corespunzator societății de transport și a unui sistem de subvenții echitabil în așa fel încât aceasta să se poată autofinanța. Pensionarii trebuie să aibă transportul în comun subvenționat de municipalitate. Studenții și elevii din municipiul Suceava cu probleme sociale vor transportul în comun subvenționat. Parcul auto al municipalității trebuie completat cu microbuze de mici dimensiuni pentru a ajunge și în zonele mai puțin circulate, dar și cu autobuze electrice care să scadă costurile de exploatare, concomitent cu creșterea confortului pasagerilor transportați.

14. Soluția pentru eliminarea birocrației – Biroul Unic.

Îmi propun să institui o comisie de eliminare a actelor care nu sunt necesare din dosarele depuse de cetățeni pentru accesul la un serviciu public sau eliberarea unui act administrativ. Voi găsi noi spații pentru desfășurarea activității primăriei deoarece funcționarii lucrează în condiții improprii și voi informatiza toate serviciile primăriei. Voi organiza un Birou Unic în marile cartiere iar în Burdujeni și Ițcani va funcționa câte o microprimărie care să preia taxele și impozitele, să elibereze acte și să furnizeze informații utile către cetățeni. Îmi propun să elimin cozile de la ghișeele primăriei. Plata taxelor are rolul de a crea bugetul municipalității nu de a umili cetățenii. Numai la Suceava mergi la două ghișee ca să plătești o taxă. Nu mi se pare normal ca ghișeele primăriei să se închidă la ora 14:00, când oamenii încă nu au ieșit de la locul de muncă. Propun menținerea acestor birouri unice deschise până la ora 18:00 prin organizarea unui program flexibil

15. Investițiile în sănătate și educație.

15.1. Mă voi implica în modernizarea permanentă a infrastructurii de sănătate, voi dinamiza investițiile în Spitalul Județean începând cu construirea a încă 2 noi etaje pentru a crește capacitatea de administrare a stării de sănătate a locuitorilor și voi moderniza cabinetele şcolare, voi suplimenta personalul medical aferent acestora și voi susține ca în fiecare școală să fie un cabinet medical cu o asistentă medicală pe schimb și măcar un medic la două școli.

15.2. Viața are prioritate. Montarea unor truse de prim ajutor şi defibrilatoare automate în toate centrele comerciale din municipiul reşedinţă de judeţ, dar și în sediile instituţiilor publice. Consider că este foarte important ca, până la intervenţia echipelor medicale abilitate, să existe condiţii pentru iniţierea manevrelor de acordare a primului ajutor la faţa locului. Experienţa mea de până acum ca medic în Unitatea de Primire a Urgenţelor m-a convins că, în acest interval de timp, denumit „minutul de aur”, se pot salva multe vieţi.

16. Suceava, oraș cultural.

Suceava trebuie să investească în recuperarea trecutului său de Capitală medievală a Moldovei şi Cetate de Scaun a lui Ştefan cel Mare. Primăria Suceava se va implica prioritar în punerea în valoare a centrului medieval al Sucevei din perimetrul Curţii Domneşti, Biserica Sf. Dumitru, Biserica Domniţelor, Biserica Mirăuţi și Cetatea de Scaun. Mă voi implica pentru punerea în valoare a Parcului Șipote și a Pădurii Zamca ca zone de agrement pentru suceveni. Cetatea de Scaun va deveni, împreună cu zona reabilitată a statuii lui Ștefan cel Mare principalul punct de atracție turistică a municipiului Suceava iar programul evenimentelor va fi publicat cu un an înainte pentru atragerea de turiști.

17. Sportul de performanță.

Din echipa mea de consilieri locali face parte, pe loc eligibil și fostul fotbalist Florin Cristescu, capitan al echipei de aur a Sucevei care reprezintă garanția că vom readuce performanța sportivă la Suceava prin investiții masive în centrele de copii și juniori. Primăria Suceava va susţine echipa de handbal şi de fotbal pentru prima ligă prin înfiinţarea unei societăţi pe acţiuni care să fie baza resurselor pentru performanţă. Toate sporturile sucevene vor avea o atenţie egală din partea primarului. Voi arăta sucevenilor că pe lângă fotbal și handbal copiii noștri pot găsi modele în volei, atletism, rugby, lupte, tenis, înot și alte sporturi.

18. Suceava – Orașul Tinerilor.

Suceava trebuie să fie un oraș al tinerilor. Noi venim cu propunerea de a înființa un program de E-guvernare locală prin Free Wifi în parcuri și stații de autobuz, refacerea în totalitate a site-ului Primăriei promovând proiectul Primăria Electronică și transparentizarea deciziilor și acțiunilor Primăriei. Ne propunem dezvoltarea unei infrastructuri pentru sprijinirea vieții active (piste de bicicletă, de alergare, acoperirea Patinoarului Areni, 10 noi terenuri de sport în cartiere) și a activităților cultural-artistice (spații pentru repetiții, training, spectacole).

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.