Peste 410 mii de copii vor primi, zilele următoare, tichetele educaționale cu care se pot cumpăra rechizite și haine. Este vorba despre micuții care se află în situații vulnerabile.

Toate tichetele educaționale vor ajunge la cei peste 400 de mii de părinți și beneficiari până la mijlocul lunii decembrie – în prima parte a lunii – spun surse Edupedu.ro. Potrivit acestora, cardurile ar urma să fie livrate deja încărcate.

Termenul până la care părinții au putut depune cererile pentru tichetele educaționale fusese extins până la data de 26 noiembrie, potrivit unei modificări a ordonanței de urgență, publicată în Monitorul Oficial.

Listele cu destinatarii finali vor fi realizate folosind “aplicația informatică dezvoltată în acest sens de către Serviciul de Telecomunicații Speciale”, menționează Ordonanța de urgență.

Lista destinatarilor finali va fi transmisă de către Serviciul de Telecomunicații Speciale la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene și poate fi accesată de către beneficiar, prin intermediul aplicației informatice speciale, în termen de 10 zile lucrătoare de la data prelucrării și structurării bazei de date, potrivit OUG nr. 83/2023.

Cine primește tichetele educaționale 

Din acest an, beneficiarii vor primi carduri noi, indiferent dacă au mai avut în trecut tichete educaționale, și vor fi valabile pentru următorii 5 ani. Cei 500 de lei vor fi livrați într-o singură tranșă. 

Conform prevederilor Ordonanței de urgență, în anul școlar 2023-2024, pentru tichetele sociale pe suport electronic sunt eligibili: 

a) preșcolarii înscriși în învățământul de stat, care îndeplinesc cumulativ, următoarele criterii: 

  •  au vârsta minimă de 3 ani, împlinită oricând pe parcursul anului școlar curent (copiii pot fi înscriși la grădiniță și înainte să împlinească vârsta de 3 ani, dacă spațiul o permite, dar devin eligibili în luna în care împlinesc vârsta de 3 ani). 
  •  au vârsta maximă de 6 ani, împliniți după data de 1 septembrie a anului școlar curent; 
  •  venitul lunar pe membru de familie este maximum 633 de lei; 

b) elevii din învățământul de stat primar și gimnazial, înscriși la cursuri de zi și care sunt în întreținerea familiilor al căror venit mediu net lunar pe membru de familie, realizat în luna iulie a fiecărui an, este de maximum 1.500 lei. 

Lista destinatarilor finali se actualizează, în cursul anului școlar în care se acordă sprijinul, ori de câte ori situația o impune. 

Inspectoratele școlare județene/Inspectoratul Școlar al Municipiului București distribuie tichetele sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional către unitățile de învățământ din care provin destinatarii finali împreună cu informațiile necesare privind lista unităților afiliate. 

Unitățile de învățământ din care provin destinatarii finali transmit reprezentantului legal/tutorelui destinatarului final tichetul social pe suport electronic pentru sprijin educațional împreună cu informațiile necesare privind lista unităților afiliate de pe raza teritorială unde aceștia își au domiciliul sau reședința. 

Pentru destinatarii finali nedeplasabili, unitățile școlare au obligația de a asigura serviciul de livrare a tichetului electronic la domiciliul sau reședința acestora. 

Unitățile de învățământ actualizează săptămânal stadiul repartizării tichetelor sociale pentru sprijin educațional către destinatarii finali în interfața web din aplicația informatică dezvoltată în acest sens de către Serviciul de Telecomunicații Speciale, scrie a3.ro.

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.