Finalizarea studiilor pentru promoţia de absolvenţi 2017 este un moment potrivit pentru a prezenta noi oportunităţi şi servicii publice de ocupare, destinate încadrării tinerilor pe o piaţă a muncii cu o structură ocupaţională flexibilă, o mobilitate geografică şi profesională adaptată la nevoile angajatorilor.

Tinerii absolvenţi, care sunt hotărâţi să înceapă o carieră profesională, sunt în atenţia serviciului public de ocupare în această perioadă, pentru a primi suport şi orientare în căutarea unui loc de muncă. Au calitatea de absolvenţi, deci şi dreptul de a se angaja în specializarea studiilor absolvite, toţi tinerii care au finalizat o formă de învăţământ de stat sau privat, de nivel liceal inferior (10 clase), liceal superior, profesional sau universitar şi au promovat toate materiile ultimului an de studii. Tinerii sunt aşteptaţi şi ajutaţi la sediul AJOFM Suceava, precum şi la punctele de lucru ale agenţiei din Fălticeni, Gura Humorului, Rădăuţi şi Vatra Dornei, pentru a se înregistra şi a decide care este profesia potrivită (documentele de înregistrare se găsesc pe site-urile oficiale www.suceava.anofm.ro, www.facebook.com/ajofmsuceava, la sediile noastre sau la telefon 0230 523279).
Doar absolvenţii înregistraţi în evidenţele agenţiei pot folosi serviciile complete de ocupare:
– orientare în carieră, profilare ocupaţională şi plan individual de mediere a muncii,
– flexibilitate profesională prin calificare în meserii cerute de angajatori,
– mobilitate geografică prin prime de suport a navetei şi a relocării în ţară sau în Europa,
– după expirarea perioadei de 60 de zile de la data absolvirii, tinerii înregistraţi în evidenţele AJOFM, dacă nu au reuşit angajarea sau admiterea la o altă formă de învăţământ, intră în rândul şomerilor indemnizaţi şi continuă căutarea unui loc de muncă, beneficiind de o indemnizaţie lunară de 250 lei, pe o durată de 6 luni.
Tinerii absolvenţi sunt stimulaţi să se angajeze, încă de la înregistrarea în evidenţe, prin:
– prime de încadrare: – prima de angajare, în valoare de 5oo de lei, se acordă o singură dată, după ocuparea locului de muncă,
– prima de naveta, daca s-au angajat într-o localitate situată la peste 15 Km de domiciliu, în valoare de 0,5lei/km, plafonată la 55 lei pe zi.
– prime de instalare: – se acordă la schimbarea domiciliului, prin angajarea într-o localitate aflată la o distanţă mai mare de 50 de km de reşedinţă. Valoarea primei este de 12 500 lei sau 15 500 lei, dacă tânărul se mută cu familia sa, dintr-o localitate sau într-o localitate cuprinsă în Planul Naţional de Mobilitate.
– prima de relocare (prima chirie): – se acordă persoanelor care se încadrează în orice localitate din ţară, situată la peste 50 de km de domiciliu, are o valoare de 900 de lei şi este destinată acoperii cheltuielilor cu chiria şi utilităţile.
– programul „Your First Eures Job” – finanţat din fonduri europene, destinat acoperii cheltuielilor de susţinere a interviului şi a relocării într-unul din Statele Membre, atunci când persoana aplică pentru un post mediatizat prin reţeaua EURES.

Dezavantajul absolvenţilor de studii medii sau profesionale, neînregistraţi în evidenţele agenţiei în cele 60 de zile de la absolvire, adică până la data de 24 iulie 2017, este că nu mai pot beneficia de indemnizaţia de şomaj şi nici de primele de mobilitate, dacă se angajează în interiorul acestei perioade, înainte de a fi înregistraţi în evidenţele noastre. Pentru ei, singurul stimulent la încadrare rămâne prima de angajare, acordată la ocuparea unui loc de muncă în primul an de la data absolvirii. Absolvenţii de studii universitare beneficiază de aceleaşi servicii de ocupare şi de protecţia socială prin indemnizaţia de şomaj, daca se înregistrează în evidenţele agenţiei în termen de 60 de zile de la data absolvirii sau de la data examenului de licenţă, dacă acest examen este susţinut în primul an de la data finalizării studiilor.
În fiecare an au fost şi tineri care nu au promovat toate materiile ultimului an de studiu. Şi ei sunt aşteptaţi la sediile AJOFM pentru a primi aceleaşi servicii gratuite de ocupare, dacă se înregistrează în termen de 60 de zile de la data când au promovat corigenţele şi au obţinut certificatul de absolvire a studiilor.
Angajatorii cu deficit de personal şi cu interes în angajarea tinerilor sunt în atenţia AJOFM, atât ca solicitanţi de forţă de muncă necesară pentru dezvoltarea propriilor afaceri şi a economiei locale, cât şi ca parteneri în gestionarea resurselor de muncă ale judeţului.

În acest parteneriat cu angajatorii locali, AJOFM Suceava susţine cheltuielile cu forţa de muncă, prin subvenţii acordate la angajarea tinerilor din următoarele categorii:
– absolvenţi care au finalizat o forma de învăţământ,
– tineri NEET- cu vârsta între 16 şi 24 de ani, care au abandonat şcoala, nu urmează un curs de calificare şi nu au un loc de muncă,
– tineri în risc de marginalizare socială – cu vârsta între 16 şi 26 de ani, care se află în una din situaţiile: este în sistemul de protecţie a copilului sau provine din acest sistem, nu-l poate întreţine familia sau este orfan, are copii în întreţinere, este victimă a traficului de persoane sau a fost în închisoare.
Pentru primele doua categorii de tineri, subvenţia care se acordă are un cuantum de 900 de lei lunar şi o durată de 12 luni.
Locul de muncă al tânărului marginalizat social este subvenţionat cu 1000 de lei lunar, pentru o durată între 1 şi 3 ani. În situaţia în care angajatorul menţine încadrarea tânărului peste durata contractului de solidaritate, perioada de subvenţionare se extinde cu încă 2 ani, cu o sumă lunară echivalentă a jumătate din indemnizaţia de şomaj cuvenită tânărului.
Angajatorii interesaţi să colaboreze cu AJOFM prin aceste forme de parteneriat, se pot prezenta la sediul din str. Tudor Vladimirescu f.n., la e-mail ajofm@sv.anofm.ro sau la tel. 0230 523279.

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.