Ministerul Apărării Naţionale desfăşoară prin Biroul informare-recrutare al Centrului militar judeţean Suceava, activitatea de recrutare a tinerilor – băieţi şi fete, absolvenţi ai învăţământului postliceal şi universitar, în vederea şcolarizării în instituţiile militare de învăţământ.

Pentru anul de învăţământ 2018, Ministerul Apărării Naţionale vine în întâmpinarea tinerilor (băieţi şi fete), vârsta cel mult 40 de ani, din municipiul şi judeţul Suceava cu încă o ofertă educaţională:

 

* 30 locuri pentru formarea ofiţerilor în activitate – filiera indirectă (şcolarizare iunie-decembrie 2018)  alcătuit din:

  1. Şcoala de aplicaţie pentru Logistică “General Constantin Zaharia” din Chitila , ofiţeri – justiţie militară, pentru absolvenţii ai învăţământului universitar de specialitate cu diplomă de licenţă în domeniul drept specializarea drept – 15 locuri;
  2. Şcoala de aplicaţie pentru Logistică “General Constantin Zaharia” din Chitila, ofiţeri –intendenţă, pentru absolvenţii ai învăţământului universitar de specialitate cu diplomă de licenţă în următoarele domenii: marketing, ştiinţe administrative, administrarea afacerilor, management, economie, economie şi afaceri internaţionale, inginerie industrială, inginerie şi management, ştiinţe militare informaţii şi ordine publică, cibernetică statistică şi informatică economică – 15 locuri;

Termenul limită de depunere a dosarului este 29.03.2018.

 

 

* 55 locuri pentru formarea subofiţerilor în activitate – filiera indirectă (şcolarizare iulie-octombrie 2018) alcătuit din:

  1. Şcoala de aplicaţie pentru Logistică “General Constantin Zaharia” din Chitila, subofiţeri – arma construcţii, pentru absolvenţii ai învăţământului postliceal în domeniile: mecanic, electric, minier petrol gaze, energetic, materiale de construcţii, construcţii instalaţii şi lucrări publice – 15 locuri;
  2. Şcoala de aplicaţie pentru Logistică “General Constantin Zaharia” din Chitila, subofiţeri – arma administraţie, pentru absolvenţi ai învăţământului postliceal în orice domeniu – 40 locuri;

Termenul limită de depunere a dosarului este 29.03.2018.

 

Învăţământul militar este învăţământ de stat, vocaţional, gratuit, parte integrantă a sistemului naţional de învăţământ.

Pentru a participa la concursul de admitere în instituţiile militare de învăţământ, candidaţii vor parcurge următoarele etape:

– prezentarea pentru luarea în evidenţă la sediul Biroului informare-recrutare din cadrul Centrului militar  judeţean Suceava;

– efectuarea unui examen medical la o unitate sanitară militară (Spitalul Militar IAŞI);

– definitivarea dosarului de candidat, la sediul Biroului informare-recrutare din cadrul Centrului militar  judeţean Suceava;

– susţinerea probelor de selecţie (evaluarea psihologică şi de evaluarea aptitudinilor fizice), la Centrul Zonal de Selecţie şi Orientare – Câmpulung-Moldovenesc;

– participarea la concursul de admitere în instituţiile militare de învăţământ.

 

Pe toată durata pregătirii în instituţiile prezentate se oferă gratuit şcolarizare, cazare, echipament, hrană şi asistenţă medicală, acces la baze sportive, biblioteci, laboratoare şi multe alte facilităţi. Activităţile şcolare, dar şi cele extracuriculare, oferă elevilor reale condiţii de dezvoltare din toate punctele de vedere, într-un mediu adecvat, dar şi perspectiva unei cariere în cadrul Ministerului Apărării Naţionale.

ARMATA oferă ceea ce-şi doreşte orice tânăr aflat în momentul crucial, al alegerii drumului în viaţă, respectiv: educaţie gratuită, o bună pregătire profesională, un loc de muncă la finalizarea studiilor, posibilitatea de afirmare şi construirea unei cariere, un trai decent garantat de un venit sigur şi atractiv.

Pentru candidaţii domiciliaţi în judeţul Suceava, activitatea de recrutare se desfăşoară la sediul Biroului informare-recrutare din cadrul Centrului Militar Judeţean Suceava, situat în  municipiul Suceava, strada Alexandru cel Bun, nr. 45D, zilnic de luni până vineri între 0800-1630, marţi între 0800-1830,  iar informaţii suplimentare se pot obţine la telefoanele 0230/520986 sau 0230/520920.

Detalii suplimentare se găsesc şi pe internet, pe site–ul oficial al Ministerului Apărării Naţionale, la adresa www.mapn.ro sau www.recrutare.mapn.ro.

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.