Bucovina nu este o zonă geografică, Bucovina este o stare de spirit pe care o simt toți locuitorii județului Suceava, indiferent dacă localitățile lor au aparținut Regatului sau Bucovinei mamă.

Tinovul de la Românești este o arie protejată (sit de importanță comunitară – SCI) situată în nordul țării, pe teritoriul administrativ al județului Suceava.

Aria naturală se află în extremitatea vestică a județului Suceava (aproape de limita teritorială cu județul Bistrița-Năsăud), pe teritoriul administrativ al comunei Coșna, în apropierea drumului național DN17, care leagă orașul Vatra Dornei de municipiul Bistrița.

Zona a fost declarată sit de importanță comunitară prin Ordinul Ministerului Mediului și Dezvoltării Durabile Nr.1964 din 13 decembrie 2007 (privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanță comunitară, ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România) și se întinde pe o suprafață de 21 hectare.

Situl reprezintă o zonă montană cu pajiști naturale, turbării active, păduri de conifere și terenuri arabile (încadrată în bioregiunea alpină, la poalele estice ale Munților Bârgăului, unitate de relief a Carpaților Maramureșului și Bucovinei, aparținând de lanțul muntos al Carpaților Orientali, în Depresiunea Dornelor); ce conservă habitate naturale de tip: Păduri acidofile de Picea abies din regiunea montană (Vaccino-Piceetea), Turbării active și Turbării cu vegetație forestieră și protejează arboret cu specii predominante de molid (Picea abies) și pin de pădure (Pinus sylvestris).

La baza desemnării sitului se află câteva specii de plante enumerate în anexa I-a a Directivei Consiliului European 92/43/CE din 21 mai 1992 (privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică, printre care: curechi de munte (Ligularia sibirica), roua cerului (Drosera rotundifolia, specie insectofagă) sau ruginare (Andromeda polifolia).

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.