Asociaţia ”Asistenţă şi programe pentru dezvoltare durabilă – Agenda 21”, în parteneriat cu Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, vă invită la lansarea în judeţul Suceava a proiectului “Transparenţă şi calitate în administraţia publică prin social media”, finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România.

Evenimentul va avea loc în data 15 iulie 2014, ora 10.00, în sala Nicolae Labiş din cadrul Palatului Administrativ, str. Ştefan cel Mare nr.36.

Prezentarea proiectului, a obiectivelor şi a activităţilor propuse va fi făcută de doamna Adriana Cîrciumaru, directorul Direcţiei Comunicare şi Relaţii Internaţionale din cadrul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici.

Proiectul “Transparenţă şi calitate în administraţia publică prin social media” se desfăşoară în perioada 1 mai 2014 – 30 aprilie 2015.

Instituţia Prefectului – judeţul Suceava este una din cele 20 de instituţii şi autorităţi publice locale partenere, care împreună cu Primăria municipiului Suceava, Consiliul Judeţean Suceava şi AJOFM Suceava, va asigura strategia de implementare a proiectului la nivelul judeţului Suceava.

Proiectul propune creşterea rolului societăţii civile în promovarea principiilor bunei guvernări şi ale participării cetăţenilor la procesul de elaborare a politicilor la nivel local şi promovarea dreptului fundamental al cetăţenilor de a participa la problemele publice, prin instituirea unor canale eficiente de comunicare şi consultare între cetăţeni şi cele 20 de instituţii/autorităţi publice implicate în proiect.

“Proiectul a fost gândit astfel încât să contribuie la transpunerea în practică a politicilor şi strategiilor Uniunii Europene şi ale Guvernului României în domeniul e-government în concordanţă cu prevederile Agendei Strategiei Europa 2020, care acordă un rol fundamental tehnologiei informaţiei, componentă esenţială a unei Europe competitive, bazată pe o economie a cunoaşterii”, apreciază managerul de proiect, Nina Cugler, preşedinte executiv al APDD – Agenda 21.

Introducerea şi/sau multiplicarea de către cele 20 de instituţii/autorităţi publice participante a cel puţin 2 instrumente de tip social media (pagina Facebook a instituţiei, cont de Twitter, cont de Flickr, bloguri, podcast-uri, Youtube, forumuri, wikis etc.), alese astfel încât să răspundă cel mai bine nevoilor de implicare a cetăţenilor în procesul de luare a deciziilor la nivel local şi întărirea dialogului cu aceştia, oferă proiectului un important caracter novator.

Principalele rezultate vizate se referă la instituirea unor canale eficiente de comunicare şi consultare între cetăţeni şi instituţii/autorităţi publice, creşterea gradului de transparenţă şi bună guvernare a 20 de instituţii şi a capacităţii acestora de atragere a cetăţenilor în procese decizionale, prin utilizarea reţelelor social media, încurajarea voluntariatului în beneficiul comunităţii, implicarea funcţionarilor publici pe baze voluntare în procesul de implementare a proiectului, promovarea campaniei No Hate Speech, multiplicarea şi extinderea bunelor practici în alte 10 judeţe.

Proiectul este finanţat cu valoarea totală de 82684,50, din care co-finanţarea prin granturile SEE se cifrează la suma de 70.648,50 Euro.

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.