În ceea ce privește exploatarea ilegală a lemnului, la EGGER Rădăuți, manifestăm toleranță ZERO față de astfel de practici. Susținem lupta împotriva exploatării forestiere ilegale și suntem un promotor al managementului forestier sustenabil. Acest lucru înseamnă că selectăm cu atenție furnizorii de materie primă, precum și că efectuăm verificări aprofundate și periodice (audituri) pentru a minimiza riscul de achiziție a lemnului ce nu provine din surse legale.
Auditul începe la sediul furnizorului pentru verificarea documentelor relevante și continuă în pădure la locul exploatarii unde facem verificări pentru a ne asigura că este respectată legislațiaîn vigoare. În cazul constatării unor neconcordanțe, se poate ajunge la încheierea colaborării cu furnizorul în cauză.
Pentru a înțelege mai bine și mai ușor ce fel de lemn ajunge în depozitul EGGER Rădăuți, haideți să vedem care este structura pădurii, cine o administrează, și care este traseul lemnului din pădure până în fabrica noastră.
Rolul pădurii
Potrivit Codului silvic, art.25, alin.1, pădurile se încadrează în două categorii:
a) grupa I – cuprinde păduri cu funcții speciale de protecție a apelor, a solului, a climei și a obiectivelor de interes național, păduri pentru recreere, păduri de ocrotire a geofondului și a ecofondului, precum și pădurile din ariile naturale protejate de interes național
b) grupa a II-a – cuprinde păduri cu funcții de producție și de protecție, în care se urmăresc realizarea masei lemnoase de calitate superioară și a altor produse ale pădurii, precum și, concomitent, protecția calității factorilor de mediu.
Grafic 1: Distribuția pădurii pe grupe funcționale Sursa: Raport privind starea pădurilor României în anul 2017

Grafic 1: Distribuția pădurii pe grupe funcționale Sursa: Raport privind starea pădurilor României în anul 2017

Administrarea pădurii
Codul Silvic reglementează prin Amenajament (planul pe 10 ani de administrare a suprafețelor forestiere) cum se gestionează efectiv suprafețele forestiere. Amenajamentul silvic este întocmit de firme acreditate și este aprobat de către Ministerul Mediului, Apelor si Pădurilor.

Pădurea poate fi proprietate de stat sau privată. În cazul pădurii proprietate de stat, administrator este Romsilva, în timp ce proprietarii privați de pădure pot alege administratorul, fie Romsilva, fie ocoale silvice private. Toți proprietarii de pădure sunt obligați să respecte Codul Silvic și legislația națională și europeană în vigoare. Potrivit amenajamentului silvic, pentru exploatarea pădurii, administratorul întocmește un Act de Punere în Valoare(APV)–documentul de inventariere rezultat în urma selectării arborilor care trebuie recoltați și unde sunt precizate localizarea parcelei, numărul ciocanului cu care au fost marcați arborii, specia, numărul de arboriși volumul total. APV-ul stă la baza obținerii autorizației de exploatare.

Autorizația de exploatare se eliberează doar acelor firme ce dețin un atestat de exploatare emis de autoritățile competente în baza unor criterii stricte.
Mai departe, firma de exploatare, în baza APV-ului, recoltează materialul lemnos marcat și îl transportă în platforma primară. În acest loc, buștenii sunt sortați în funcție de calitate și sunt pregătiți pentru transportul auto, părăsind locul de exploatare cu un aviz de însoțire primar. Lemnul de o calitate superioară este destinat fabricilor de cherestea și furnir, lemnul de o calitate inferioară este vândut către producătorii de PAL și OSB, cum este EGGER, sau ca lemn de foc.
Pentru a putea circula pe drumurile publice, transportatorul (care poate fi același cu firma de exploatare) completează avizul de însoțire, care conține detalii privind destinatarul, expeditorul, conținutul transportului (specie, diametru, volum), valabilitatea avizului, datele de identificare ale șoferului și mijlocului de transport și volumul total.
În baza acestor informații, aplicația Wood Tracking eliberează codul Wood Tracking, care este scris în avizul de însoțire. Acest cod atestă proveniența și, totodată, legalitatea lemnului.
De menționat: Avizul de însoțire a lemnului nu conține nicio informație privind tonajul mijlocului de transport, în aviz fiind precizat doar volumul (metri cubi).
Din pădure în depozitul de lemn
Pe traseul lemnului din pădure până în depozitul de lemn, autoritățile statului pot controla mijlocul de transport:
Poliția ia la cunoștință despre situațiile sesizate și notifică autoritățile competenteși colaborează cu autoritățile silvice pentru gestionarea situațiilor cu suspiciune de ilegalitate privind proveniența lemnului.
Garda Forestieră verifică proveniența si trasabilitatea lemnului.
Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier (ISCTR) verifică îndeplinirea cerințelor legale în ceea ce privește transportul de mărfuri pe drumurile publice.
Măsurarea volumului prin metoda cubajului tehnic

Măsurarea volumului prin metoda cubajului tehnic

Ce se întâmplă odată ce lemnul ajunge la EGGER?
La sosirea lemnului la poarta EGGER, în primul rând, este verificată valabilitatea codului Wood Tracking și corectitudinea datelor înscrise pe avizul de însoțirea lemnului:
a. În cazul informațiilor conforme, colegii din departamentul Recepție lemn verifică dacă speciile, dimensiunile și volumul masei lemnoase corespund datelor din aviz. Doar după verificarea acestor aspecte, materialul lemnos poate fi descărcat. Datele din avizul de insoțire sunt înregistrate în SUMAL, iar avizul estereținut ca document ce justifică transportul. Reținerea avizuluide însoțire reprezintă obligație legală prin care se asigură că nu poate fi efectuat un alt transport în baza aceluiași document.
b. Dacă există neconcordanțe între materialul livrat si informațiile înscrise în documente, sunt informate autoritățile competente. De la începutul anului 2020 și până în prezent, EGGER a sesizat autoritățile statului în peste 100 de situații cu suspiciuni privind legalitatea transportului, cât și pentru cantități ce depășeau volumul înscris în aviz, cantități ce au fost pusela dispoziția Gărzii Forestiere pentru a fi preluate de către aceasta.
Prin acțiunile si măsurile implementate, EGGER Rădăuți contribuie la promovarea managementului forestier sustenabil.
Punct de Recepție lemn

Punct de Recepție lemn

 

 

One Response

  1. Petru Bradea

    De buna intentie a lui Egger fata de frauda si sustenabilitate, trebuie sa ne ferim ca de buna intentie a lupului fata de oi. Tot ce scrie in articol ii de fatada si propaganda, realitatea ii ca dezatrul din padurile Bucovinei a fost posibil prin frauda si furt. Incepand cu Romsilva, cea mai putreda institutie din Romania si terminand cu ultimul politist platit sa nu verifice si sa inchida ochii. Egger ii de departe cel mai implicat. Majoritatea lemnului care ajunge la egger ajunge cu acte false de la inceput privind calitatea, cantitatea etc. Daca Romsilva nu ar fi putreda de corupta si s-ar exploata sustenabil padurea, nu ar avea de unde preda atata lemn legal la Egger, cat proceseaza el.

    Răspunde

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.