Taxa pe valoarea adăugată poate fi dedusă pe bază de bonuri fiscale, numai dacă furnizorul sau prestatorul a menţionat pe bonul fiscal, cu ajutorul aparatului de marcat electronic fiscal, codul de înregistrare în scopuri de TVA al beneficiarului şi dacă bonul fiscal este de cel mult 100 de euro (inclusiv TVA), potrivit normelor metodologice de aplicare a noului Cod Fiscal, care au intrat în vigoare pe 14 martie. Aceste prevederi sunt aplicabile inclusiv pentru livrarea de carburanţi auto pe bază de bonuri fiscale.

La aceeaşi dată şi-au încetat aplicabilitatea prevederile referitoare la justificarea deducerii TVA pentru carburanţii auto pe baza bonurilor fiscale, indiferent de valoarea acestora, emise conform OUG nr. 28/1999, în condiţiile în care acestea erau ştampilate şi aveau înscrise denumirea cumpărătorului şi numărul de înmatriculare al autovehiculului’, precizează un comunicat al Ministerului Finanţelor Publice, emis miercuri, 20 martie.

În vederea aplicării noilor prevederi, orice comerciant care doreşte ca bonurile fiscale să poată constitui documente pentru deducerea TVA la beneficiari persoane impozabile înregistrate în scopuri de TVA, poate să-şi adapteze soft-urile aparatelor de marcat electronice fiscale, astfel încât să poată înscrie pe bonuri, cu ajutorul aparatului de marcat electronic fiscal, codul de înregistrare în scopuri de TVA al beneficiarului.

Comerciantul care nu poate înscrie, cu ajutorul aparatelor de marcat electronice fiscale, codul de înregistrare în scopuri de TVA al beneficiarului, neavând un soft adaptat în acest sens, va emite, la solicitarea beneficiarilor, factura pentru livrările de bunuri şi/sau prestările de servicii, care să cuprindă toate elementele prevăzute din Codul Fiscal.

În situaţia în care beneficiarul totuşi solicită emiterea unei facturi, deşi comerciantul are un soft adaptat prin care poate insera codul de înregistrare în scopuri de TVA al beneficiarului, comerciantul are obligaţia să emită această factură, pe lângă bonul fiscal.

Prin Ordonanţa Guvernului nr.15/2012, au fost transpuse prevederile Directivei europene 2010/45/CE privind facturarea. Una dintre prevederile transpuse în legislaţia naţională se referă la posibilitatea de a permite operatorilor economici să emită facturi simplificate, dacă valoarea acestora este de cel mult 100 euro, inclusiv TVA, la cursul din data exigibilităţii TVA-ului. Având în vedere că bonurile fiscale conţin elementele minimale ale unei facturi simplificate şi acestea pot constitui documente pe baza cărora se poate deduce TVA, prin normele metodologice au fost stabilite condiţiile în care TVA-ul poate fi dedus pe baza bonurilor fiscale.

Cursul de schimb utilizat pentru determinarea în euro a valorii bonului fiscal este cursul din data emiterii bonului fiscal.

Sursă: www.antitepari.ro

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.