Parchetul de pe lângă Tribunalul Suceava a dispus trimiterea în judecată în stare de libertate a doi inculpați, respectiv: un inculpat, agent de poliţie, a fost trimis în judecată pentru săvârşirea următoarelor infracțiuni: infracţiunea de efectuare de operaţiuni financiare, ca acte de comerţ, incompatibile cu funcţia, atribuţia sau însărcinarea pe care o îndeplineşte o persoană, în formă continuată, prev. de art. 12 alin. 1 lit. a teza I din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal,  infracţiunea de evaziune fiscală, în formă continuată, prev. de art. 9 alin. 1 lit. a din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal și infracţiunea de fals în declaraţii, în formă continuată, prev. de art. 326 Cod penal, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal, toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal și o inculpată care a fost trimisă în judecată pentru săvârșirea următoarelor infracțiuni: complicitate la infracţiunea de efectuare de operaţiuni financiare, ca acte de comerţ, incompatibile cu funcţia, atribuţia sau însărcinarea pe care o îndeplineşte o persoană, în formă continuată, prev. de art. 48 alin. 1 Cod penal, rap. la art. 12 alin. 1 lit. a teza I din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal, şi  complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală, în formă continuată, prev. de art. 48 alin. 1 Cod penal, rap. la art. 9 alin. 1 lit. a din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal, ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal.

Cauza a fost instrumentată de un procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava împreună cu poliţiştii din cadrul Direcţiei Generale Anticorupţie.

Din probatoriul administrat în cursul urmăririi penale au rezultat următoarele:

Având în vedere prevederile Legii nr. 218/2002 care reglementează organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, precum și ale Legii nr. 360/2002, privind Statutul polițistului, poliţistul este funcţionar public civil, cu statut special, învestit cu exerciţiul autorităţii publice, având obligaţii şi interdicţii expres stabilite de lege, în considerarea statutului acestuia.

Având în vedere statutul său de funcţionar public, învestit cu exerciţiul autorităţii publice, poliţistului îi sunt impuse anumite interdicţii, inerente acestui statut, prevăzute de art. 45 alin. 1 din Legea nr. 360/2002, importantă în prezenta cauză fiind interdicţia prevăzută de art. 45 alin. 1 lit. g: „să efectueze, direct sau prin persoane interpuse, activităţi de comerţ ori să participe la administrarea sau conducerea unor societăţi comerciale, cu excepţia calităţii de acţionar”.

În perioada 2013 – 2016 inculpatul, agentul de poliţie în cadrul unui post de poliție din zona rurală a județului Suceava, cu ajutorul soției sale, inculpata, care a acționat ca persoană interpusă (inculpata a realizat cea mai mare parte a activităţii de expediere – primire colete conţinând piese de motociclete şi sume ramburs, iar majoritatea înscrisurilor întocmite, de achiziţie şi de livrare au fost întocmite pe numele acesteia), a desfăşurat în mod continuat operaţiuni financiare, ca acte de comerţ, incompatibile cu funcţia, atribuţia sau însărcinarea îndeplinită, funcţia de agent de poliţie, încălcând dispoziţiile art. 45 alin. 1 lit. g din Legea nr. 360/2002, respectiv a efectuat în fapt activităţi de achiziție motociclete și piese de motociclete, de dezmembrare motociclete, de comercializare motociclete şi piese de motocicletă, către diferite persoane fizice, în scopul obţinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite, respectiv în perioada 2013 – 2016 a efectuat 560 de acte materiale de livrare (vânzare piese de motocicletă), obținând venituri brute totale în sumă de 236.250 lei, a efectuat 53 de acte materiale de achiziții (motociclete, piese de motocicletă, consumabile, servicii de transport și de curierat) efectuând în acest mod cheltuieli totale aferente în sumă de 71.422 lei, în final, veniturile nete obținute fiind în cuantum de 164.828 lei.

În aceeași perioadă, inculpatul, cu sprijinul soţiei sale, inculpata, care a acţionat ca persoană interpusă, a omis evidențierea în documente contabile a veniturilor obţinute şi nu le-a declarat organelor fiscale, ascunzând sursa impozabilă, cu consecinţa sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale către bugetul general consolidat al statului, prejudiciul total cauzat bugetului general consolidat al statului fiind în sumă de 33.989 lei, constând în impozit pe venit în sumă de 24.923 lei şi contribuţii de asigurări sociale de sănătate în sumă de 9.066 lei,

În perioada 2014 – 2017, cu ocazia completării declaraţiilor de avere impuse de lege, în mod repetat, inculpatul, agent de poliţie, nu a declarat în întregime veniturile obţinute în perioada 2013 – 2016, omiţând declararea venitului realizat din activităţile comerciale având ca obiect motociclete şi piese de motociclete, în condiţiile în care a obţinut din aceste activităţi în anul 2013 – 20.509 lei venit brut impozabil, în anul 2014 – 61.685 lei venit brut impozabil, în anul 2015 – 60.395 lei venit brut impozabil, în anul 2016 – 93.661 lei venit brut impozabil.

În urma săvârşirii infracţiunii prevăzute de art. 12 alin. 1 lit. a teza I din Legea nr. 78/2000 a fost dobândită suma de 236.250 lei, sumă supusă confiscării speciale, fiind aplicabile dispoziţiile art. 112 alin. 1 lit. e Cod penal.

Prin infracţiunea de evaziune fiscală s-a produs un prejudiciu bugetului de stat în sumă de 33.989 lei.

Potrivit dispoziţiilor art. 20 din Legea nr. 78/2000 și art. 11 din Legea nr. 241/2005 în cazul săvârşirii infracţiunilor de corupţie sau asimilate infracţiunilor de corupţie, respectiv în cazul infracțiunilor de evaziune fiscală, luarea măsurilor asigurătorii este obligatorie.

În cauză s-a aplicat măsura asigurătorie a sechestrului asupra unor bunuri ale inculpaților, mobile şi imobile, pentru a evita ascunderea, distrugerea, înstrăinarea sau sustragerea de la urmărire a bunurilor care pot face obiectul confiscării speciale sau al confiscării extinse ori care pot servi la garantarea executării pedepsei amenzii sau a cheltuielilor judiciare ori a reparării pagubei produse prin infracţiune.

Dosarul a fost înaintat, spre competentă soluţionare, Tribunalului Suceava.

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.