Dacă un asigurat sucevean va pierde, sau va distruge cardul naţional de asigurări de sănătate, va trebui să solicite Casei de Asigurări de Sănătate Suceava, un duplicat al cardului său de sănătate, pe care însă îl va plăti.

În cel mult 15 zile calendaristice de la momentul pierderii, furtului, deteriorării sau modificării datelor de identificare, asiguraţii vor fi obligaţi să solicite eliberarea unui duplicat.

Cererea, împreună cu dovada plăţii contravalorii cardului şi a cheltuielilor de distribuţie, va fi depusă, de către titular sau reprezentantul legal ori împuternicitul acestuia, la Casa de Asigurări de Sănătate Suceava.

Eliberarea unui nou card naţional se face în termen de 30 de zile calendaristice de la depunerea unei cereri la casa de asigurări de sănătate în a cărei evidenţă se află persoana respectiva. Acordarea serviciilor medicale, medicamentelor şi dispozitivelor medicale se realizează pe baza unei adeverinţe eliberate de casele de asigurări de sănătate

Persoanele ale căror carduri sunt nefuncţionale sau au fost inscripţionate cu date greşite, vor obţine un alt card, fără costuri, în urma unei cereri depuse la CAS Suceava.

Procesul de tipărire şi de distribuire a cardului de sănătate continuă pentru asiguraţii care vor împlini vârsta de 18 ani şi/sau dobândesc calitatea de asigurat.

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.