Începând cu luna aprilie, la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava a început derularea celui mai mare proiect dedicat cercetării din istoria instituției, în valoare de 31.460.699 de lei (echivalentul a 7.142.043 de euro).

Proiectul intitulat „Centru integrat de cercetare, dezvoltare și inovare pentru Materiale Avansate, Nanotehnologii și Sisteme Distribuite de fabricație și control” este cofinanțat de Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul Operațional Sectorial Creșterea Competitivității Economice, Axa prioritară 2 – „Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare”, Domeniul major de intervenție 2.2 – „Investiții în infrastructura de CDI”.
Obiectivul proiectului era creșterea capacității de cercetare-dezvoltare și inovare multi-disciplinară și inter-disciplinară prin dezvolatrea infrastructurii specifice și atragerea de tineri cercetători și specialiști de înaltă calificare, atât din universitate cât și pentru firmele care au departamente de cercetare și dezvoltare din zona de Nord-Est a României.
Proiectul a avut o finanțare de 7 milioane de euro, bani cu care s-au achiziționat peste 136 de echipamente de vârf, din care 21 au o valoare de peste 100 de mii de euro.
Potrivit prorectorului Mihai Dimian, obiectivele au fost îndeplinite, iar achizițile au fost aduse și instalate la universitate. Totodată, în cadrul proiectului au fost înființate și dotate cu echipamente de înaltă precizie, șase noi laboratoare, unele dintre ele fiind unice în România.Cinci dintre laboratoare au fost moderinzate prin Materiale Avansate, Nanotehnologii și Sisteme Distribuite de fabricație și control” (MANSiD).
„Partea foarte bună a proiectului este că obiectivele au fost îndeplinite, achizițiile au venit, au fost instalate și toate sunt verificate. Proiectul a fost centrat pe achiziții de echipamente, dar impactul lui este asupra resursei umane din universitate și asupra impunerii Sucevei, ca universitatea fanion. Multe din acestea sunt unice în țară, și mai multe sunt unice în regiunea Nord- Est. Deja avem parteneriate cu mai multe universități din țară și străinătate, cu firme din regiune care doresc să colaborăm în utilizarea acestei infrastructuri”, a declarat prorectorul, Mihai Dimian.
În următoarele luni la USV va fi prezentat modul în care se pot utiliza, sau sunt deja utilizate, echipamentele achiziționate.
„De asemenea Senatul a aprobat invitarea a trei specialiști, care au finalizat studii în străinătate, care au lucrat în străinătate și sperăm că se vor alătura chiar de azi universități. Totodată, a avut loc un proces de selecție în rândul doctoranzilor din domeniile de cercetare, și 19 dintre ei vor fi angajați fie cu normă întreagă, fie cu jumătate de normă, în funcție de nevoile fiecărui laborator. Vrem să antrenăm și să formăm o resursă umană pentru cercetare, atât pentru universitate, cât și pentru mediul de afaceri. Mai trebuie menționat că în acest moment avem 86 de cadre didactice asociate, la care se adaugă 13 poziți pentru asistenți de cercetare și 2 poziți pentru cercetători invitați”, a mai precizat Dimian.
Cei trei cercetători care vin din străinătate și care vor lucra pe noile echipamente sunt Carmen Mihoc, Marinela Dârțu și Alin Căilean.

Mai exact, infrastructura universităţii din Suceava s-a îmbogăţit cu 11 laboratoare cu tehnică de vârf: laborator de materiale avansate multifuncționale, laborator pentru nanotehnologii de stocare și procesare a informației, laborator pentru cercetări avansate privind caracterizarea materialelor metalice şi nemetalice, laborator pentru cercetări privind finisarea magneto-reologică a materialelor utilizate în industria optică, electronică şi a materialelor ceramice şi compozite, laborator pentru cercetări privind tehnologiile avansate de prelucrare cu roboţi şi sisteme flexibile, laborator de cercetări privind tehnologiile performante de fabricaţie şi management integrat, laborator de mașini inteligente și vizualizarea informației, laborator de dezvoltare a aplicaţiilor distribuite de monitorizare şi control al proceselor industriale, laborator de cercetări privind sistemele de simulare, integrare şi testare „hardware-in-theloop” – HIL pentru controlul prototipării rapide, laborator de inventică și transfer tehnologic şi laborator de incubare a afacerilor.
Echipa de management a proiectului este formată din prof. univ. dr. ing. Adrian Graur (director de proiect), prof. univ. dr. Mihai Dimian (coordonator științific), prof. univ. dr. ing. Dumitru Amarandei, conf. univ. dr. ing. Aurelian Rotaru și prof. univ. dr. ing. Constantin Filote.

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.