În luna septembrie a acestui an, Universitatea „Ştefan cel Mare” organizează un concurs de admitere la două programe de conversie profesională.

Cadrele didactice interesate de conversia profesională pot aplica pentru specializările „Tehnologia informaţiei şi comunicării” și „Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar”, din domeniile „Calculatoare şi ştiinţa informaţiei”, respectiv „Ştiinţe ale educaţiei”.

Aceste specializări fac parte din cadrul Facultăţii de Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor şi a Facultăţii de Ştiinţe ale Educaţiei, la învăţământul la zi. Durata studiilor este de doi ani, având fiecare câte 120 de credite.

Prorectorul Universităţii „Ştefan cel Mare” Suceava, Ștefan Purici, a precizat că aceste programe de conversie profesională au în oferta lor câte 60 de locuri şi se fundamentează pe specializări de licenţă acreditate, având un grad ridicat de angajabilitate în piaţa muncii.

Acesta a mai menţionat că programele de conversie  profesională organizate de USV asigură formarea continuă a cadrelor didactice, contribuind la creşterea calităţii învăţământului, acumularea unor competenţe de tip e-learning, abordarea interdisciplinară a curriculum-ului din învăţământul preuniversitar, dar şi dezvoltarea abilităţilor de lucru în echipă, prin aplicarea metodelor didactice moderne.

Profesorul a mai adăugat că pentru a veni în sprijinul cadrelor didactice care doresc să urmeze aceste programe de studiu, există posibilitatea de adaptare a orarului în funcţie de programul cursanţilor.

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.