Universitatea „Al. I. Cuza” din Iaşi este gazda reuniunii anuale a universităților membre ale CUMRU. Sub genericul „Evaluarea rezultatelor şi perspectivelor de cooperare academică a universităților din Consorțiu în domeniul educației şi cercetării științifice”, întrunirea a reunit delegațiile instituțiilor de învățământ din Bălți („Alecu Russo”), Cernăuți („Yuriy Fedkovych”), Chişinău (Universitatea de Stat), Suceava („Ştefan cel Mare”), Iaşi („Al. I. Cuza” şi „George Enescu”).

În dimineața zilei de 11 noiembrie, Prof. univ. dr. Tudorel Toader, Rectorul Universității „Al. I. Cuza” din Iaşi, a urat bun venit participanților din țară şi străinătate, trecând în revistă realizările Consorțiului pe parcursul unui an de zile, ale implicării instituției ieşene în derularea parteneriatelor cu universitățile din Republica Moldova şi Ucraina. Gazda întrunirii a propus introducerea unor modificări în Acordul constitutiv, menite să optimizeze activitatea Consorțiului.

Prof. univ. dr. hab. Ion Gagim, Rectorul Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți, a prezentat un material video privitor la instituția moldoveană, a evidențiat rezultatele şi a punctat beneficiile cooperării internaționale pentru comunitatea academică din centrul Republicii Moldova.

Prof. univ. dr. hab. Gheorghe Ciocanu, Rectorul Universității de Stat din Moldova, a adresat felicitări domnului Prof. univ. dr. Tudorel Toader cu ocazia alegerii în funcția de Rector al Universității „Al. I. Cuza” din Iaşi, exprimându-şi convingerea că parteneriatele internaționale vor fi susținute puternic de noua conducere ieşeană. În continuare, universitarul chişinăuean a menționat că evoluția învățământului superior şi a societății moldovene în ansamblu este marcată de moştenirea şi tarele perioadei sovietice, din acest motiv universitățile moldovene fiind mai puțin dinamice decât cele din România. Totuşi, apropierea geografică înlesneşte puternic cooperarea, iar identificarea unor şcoli de cercetare şi domenii ştiințifice compatibile facilitează elaborarea şi derularea unor proiecte comune. Programul Horizon 2020 deschide noi oportunități de colaborare între cadrele didactice şi cercetătorii din Republica Moldova, Ucraina şi România.

Pentru Universitatea Națională „Yuriy Fedkovych” din Cernăuți, care în acest an a împlinit 141 de ani, cooperarea internațională este un domeniu prioritar, a subliniat Prof. univ. dr. Stepan Melnychuk, rectorul instituției cernăuțene. Pe parcursul celor 6 ani de funcționare a Consorțiului s-a acumulat o anumită experiență, înființarea acestui organism conducând la dinamizarea relațiilor bilaterale între universitățile membre. Ca exemple de bune practici pot fi invocate înființarea în cadrul universității cernăuțene a Lectoratului de limbă română al Universității „Ştefan cel Mare” din Suceava sau derularea a mai multe proiecte Erasmus în parteneriat cu Universitatea „Al. I. Cuza” din Iaşi, precum şi organizarea, în luna mai 2017, a unei conferințe internaționale în domeniul limbii şi literaturii engleze la Iaşi şi Cernăuți. Rectorul Universității Naționale „Yuriy Fedkovych” din Cernăuți ş-a arătat extrem de interesat în organizarea şi derularea unor programe cu diplomă dublă, în special la nivel de masterat.

Prof. univ. dr. ing. Valentin Popa, Rectorul Universității „Ştefan cel Mare” din Suceava (USV), a adresat felicitări gazdelor pentru buna organizare a întrunirii. Pe lângă realizările menționate de reprezentanții universităților membre, rectorul sucevean a considerat că una dintre frumoasele realizări ale Consorțiului în acest an a fost participarea studenților din Bălți, Cernăuți şi Chişinău la Şcoala de Vară organizată de USV. De asemenea, având în vedere tradiția turneului anual de fotbal care se organizează de câțiva ani periodic în cele trei țări şi care se desfăşoară prin rotație la Bălți, Cernăuți şi Suceava, propunem extinderea lui şi la nivelul universităților din Iaşi şi Chişinău. Totuşi, a subliniat rectorul sucevean, în domeniul educației soluția optimă pentru cooperare sunt programele cu diplomă dublă care previn migrația creierilor şi contribuie la formarea unor elite proeuropene. Totodată, pentru a strânge relațiile între cercetătorii din Republica Moldova, Ucraina şi România, Prof. univ. dr. ing. Valentin POPA a propus atenției participanților ideea instituirii unei conferințe ştiințifice anuale, cu un titlu provizoriu Formare, cercetare şi inovare: abordări strategice şi acțiuni pragmatice.

Reprezentantul Universității Naționale de Arte „George Enescu” din Iaşi, conf. univ. dr. Florin Grigoraș, prorector relații internaționale, a prezentat acțiunile derulate cu partenerii din Republica Moldova, a subliniat satisfacția pe marginea activității universitarilor moldoveni incluşi în colegiile redacționale ale unor reviste ştiințifice româneşti şi şi-a exprimat deschiderea pentru implementarea de noi proiecte.

În continuare, participanții urmează să discute experiențele concrete, perspectivele de cooperare, direcțiile de colaborare între universitățile membre ale CUMRU în contextul programelor europene de cercetare şi mobilitate, rezultatele întrunirii urmând a fi cuprinse în Protocolul Întâlnirii Anuale ale Consorțiului.

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.