În vederea eficientizării relațiilor dintre oferta academică și așteptările studenților, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava a realizat un studiu cu privire la factorii psihologici şi sociali care au condus la alegerea programelor pe care ea le oferă.

Cunoaşterea principalelor motive care stau la baza orientării academice, a orizontului de așteptări şi a modalităților de rezolvare a potenţialelor dificultăţi de ordin personal sau de învățare ale studenţilor de anul I constituie baza unei analize obiective a mediului academic, iar rezultatele pot fi utilizate pentru a lua cele mai bune decizii în ceea ce privește marketingul universitar.

„Astfel, printre motivele pentru care absolvenţii de liceu aleg să studieze la universitatea noastră regăsim: apropierea de casă, resursele de care dispune USV, incluzând aici şi resursa umană, dotarea universității, prestigiul ei și implicarea în viața comunității locale. În alegerea facultății, studenții au în vedere mai multe aspecte: relevanța domeniului de studiu, competenţe pe care le poate obține la sfârșitul ciclului universitar, dar și viitoarea profesie și ancorarea acesteia pe piaţa muncii. Găsirea unui loc de muncă este un element decisiv în alegerile și opțiunilor studenților”, transmite un comunicat al USV.

Potrivit aceluiaşi studiu, în cazul unor dificultăţi în procesul de învăţare, studenții apelează la resursele pe care le pune la dispoziție USV (profesori, colegi, CCOC), în vreme ce pentru problemele de ordin personal, ei preferă să valorifice reţeaua socială personală (familia, prietenii, colegii), dar și asistența de specialitate CCOC. Universitatea pune la dispoziția studenților cadrul instituțional necesar pentru depășirea diferitelor probleme pe care le pot întâmpina în viața de student.

Analiza răspunsurilor la întrebarea deschisă care a vizat așteptările studenților de anul I a evidenţiat faptul că prim-planul așteptărilor acestora se referă la acumularea de cunoștințe, dezvoltarea competenţelor specifice profesiei şi dezvoltarea personală.

La acest studiu, aplicat de către Centrul de Consiliere şi Orientare în Carieră din cadrul Universităţii „Ștefan cel Mare” din Suceava, a participat un eşantion reprezentativ de 409 studenţi înmatriculaţi în anul I (2016 – 2017).