În data de 12 martie 2015, începand cu orele 11.00 va avea loc în cadrul Palatului Administrativ/ Consiliul Judeţean Suceava, în Sala Bucovina, conferinţa de presă pentru lansarea proiectului „Social Economy 4 All”, POSDRU/173/6.1/S/148302.

antet cornu luncii

Proiectul este cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa Prioritară nr. 6 „Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul major de intervenție 6.1: „Dezvoltarea economiei sociale“ şi este implementat de Comuna Cornu Luncii, în calitate de Solicitant, împreună cu următoarele organizaţii în calitate de parteneri naţionali: Institutul pentru Parteneriat Social Bucovina, Fundația ECOTOP pentru Cultură și Educație Ecologistă Oradea – ECOTOP Oradea, Asociația KULT-ART și Die Querdenker, partenerul transnaţional din Austria.

Obiectivul general al proiectului constă în crearea unui model integrat pentru sprijinirea accesului pe piaţa muncii a grupurilor vulnerabile din regiunile Nord Est şi Nord Vest a României prin dezvoltarea unor structuri de economie social în cadrul unui consortiu profesionist transnational care să conducă la promovarea unei societăţi europene incluzive şi coezive. Astfel vor fi create 24 de locuri de muncă prin dezvoltarea a 3 cooperative sociale, două în județul Suceava, cu activitate în fabricarea mobilierului de exterior și fabricarea obiectelor din sticlă prin fuziune și una în județul Bihor cu activitate pentru întreținerea spațiilor verzi. Aceste structuri de economie socială vor sprijinii accesul pe piața muncii a persoanelor vulnerabile: persoane cu dizabilități, persoane de etnie romă, persoane care trăiesc din venitul minim garantat și familii care au mai mult de 2 copii și/sau familii monoparentale.

De asemenea în cadrul acestui proiect se vor organiza sesiuni de formare profesională pentru profesioniști în domeniul antreprenoriatului social, consiliere vocațională și formarea de instructori pentru instruirea la locul de muncă, cât și sesiuni de instruire destinate grupului țintă în domenii precum tâmplărie, ingrijire spații verzi și prelucrarea sticlei.

Proiectul are o durată de implementare de 12 luni și are o valoare totală de 4.900.943 lei din care valoarea asistenţei financiare nerambursabile este de 4.802.924 lei iar contribuţia proprie este de 98.018 lei.

La evenimentul de lansare a proiectului vor fi invitaţi să participe reprezentanţi ai instituțiilor publice, ai mass-mediei, ONG-urilor și specialiști din rândul partenerilor implicați în acest proiect.

Pentru informaţii suplimentare legate de activitățile proiectului puteți să ne contactați prin email: socialeconomy4all@gmail.com, telefon: 0744472090, sau direct la sediul Solicitantului, Comuna Cornu Luncii, str. Primăriei, nr. 51, județul Suceava, persoană de contact Niculina Doina Daneliuc, managerul de proiect.

subsol cornu luncii

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.