Veniturile nedeclarate ale părinților care beneficiază de alocații pentru susținerea familiilor au ajuns să creeze mai multe probleme

Asta deoarece s-a depistat că aceștia de fapt, aveau o sursă de venit, nedeclarată. Acest lucru a dus mai departe la debitarea sumelor ce au fost trimise către familiile care au solicitat alocațiile suplimentare.

Pentru a obține un astfel de ajutor financiar, beneficiarul trebuie să depună o cerere şi o declaraţie pe propria răspundere, însoţită de actele doveditoare privind componenţa familiei, veniturile acesteia şi, după caz, frecventarea cursurilor şcolare de către copiii aflaţi în întreţinere. Dosarele se depun la primăria în a cărei rază teritorială îşi au domiciliul sau reşedinţa familia care apelează la facilitatea financiară prevăzută prin lege.
Conform Agenţiei Judeţeană de Plăţi şi Inspecţie Socială, cuantumul lunar al alocaţiei este stabilit prin raportare la indicatorul social de referinţă, a cărui valoare stabilită prin lege este de 500 de lei. Beneficiară a acestui drept legal este familia formată din soţ, soţie şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora, în cazul alocaţiei complementare, precum şi familia formată din persoana singură şi copiii aflaţi în întreţinerea acesteia din urmă, atunci când este vorba despre alocaţia monoparentală. După o inspecție socială prealabilă, cel care stabilește acordul pentru dreptul la alocaţie, cât şi cuantumul acesteia, este primarul, începând cu luna următoare înregistrării cererii. Pentru verificarea respectării condiţiilor de acordare a alocaţiei, anchete sociale sunt făcute, de asemenea, la un interval de 12 luni sau de câte ori este nevoie.

Astfel, neregulile s-au depistat în cazul a 174 de persoane care erau înregistrate la AJPIS Suceava. Aceste 174 de familii au de restituit nu mai puțin de 27.341 de lei pentru primele trei luni ale acestui an, perioadă pentru care s-a făcut și raportul în cauză.

Aceste alocații sunt o sursă de ajutor pentru multe familii aflate în situații delicate, dar, din când în când, există și persoane care încearcă să câștige câteva sute de lei în plus, pe lună, fără să facă nimic, de pe urma statului.

În total, la nivelul județului există peste 15.000 de familii care au beneficiat de alocații suplimentare pentru primele trei luni ale anului, fie ele complementare sau monoparentale, într-un cuantum total de 7,44 de milioane de lei.

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.