Consiliul Județean Suceava a aprobat repartizarea pe unități administrativ-teritoriale din județul Suceava a sumelor pentru echilibrarea bugetelor locale, pe anul 2016.

Președinte Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur a precizat faptul că repartizarea a fost făcută după consultarea avută cu președintele grupului PSD din CJ, Cătălin Ioan Nechifor.

Potrivit expunerii de motive, prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.86/2016 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2016, judeţului Suceava i-au fost alocate sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale de 46.400.000 lei, care se repartizează pe unităţi administrativ teritoriale conform prevederilor art.4 alin.(2)-(4) din Legea nr.339/2015 a bugetului de stat pe anul 2016, respectiv:
– 27% pentru bugetul judeţului;
– 73% pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor.
Din suma rezultată prin aplicarea procentului de 73% asupra sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale, consiliul judeţean repartizează unităţilor administrativ-teritoriale un procent de 20%, respectiv suma de 6.774.000 lei, pentru:
– achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcţionare şi/sau de capital, în ordinea cronologică a vechimii arieratelor;
– rambursarea ratelor la împrumuturile contractate în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.2/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi alte măsuri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 171/2015, cu modificările şi completările ulterioare, a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.46/2015 pentru stabilirea unor măsuri financiare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative;
– susţinerea programelor de dezvoltare locală şi susţinerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală.
Prin adresa Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Suceava nr.SVG_STZ/1945/29.11.2016, înregistrată la Consiliul Judeţean Suceava sub numărul 26.315/29.11.2015, pe lângă sumele defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale, ne-au fost comunicate şi sumele din cota de 18,5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, respectiv 584.000 lei, care trebuie repartizate unităţilor administrativ-teritoriale din judeţ prin hotărârea consiliului judeţean după aceleaşi
criterii.
În conformitate cu prevederile legale, prin adresa nr.26.246/29.11.2016 şi prin revenirea la aceasta, respectiv adresa nr. 26.837/08.12.2016 s-a solicitat consiliilor locale din judeţ necesarul de cofinanţare pentru programele de dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor de infrastructură ce necesită cofinanţare locală, iar prin adresa nr.26.333/29.11.2016 s-a solicitat primăriilor valoarea ratelor de capital ce trebuie achitate pentru împrumuturile contractate în baza Ordonanţelor de urgenţă ale Guvernului nr.2 si nr.46 din 2015. Totodată, prin adresa nr.26.247/29.11.2016 s-a solicitat Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Suceava valoarea arieratelor înregistrate şi comunicate de unităţile administrativ-teritoriale din judeţ precum şi situaţia împrumuturilor contractate în baza Ordonanţelor de urgenţă ale Guvernului nr.2 şi nr.46 din 2015.
Urmare a centralizării răspunsurilor primite de la consilii locale şi de la Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Suceava a rezultat:
-un necesar de cofinanţare pentru programele de dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor de infrastructură la nivelul întregului judeţ în sumă de 94.511.583 lei;
-o valoare totală a arieratelor la nivelul întregului judeţ, la data de 30.11.2016, confirmată de Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Suceava, de 16.489.261 lei;
-suma de 12.531.542 lei, reprezentând valoarea ratelor rămase de rambursat din creditele contractate de 18 unităţi administrativ-teritoriale din judeţ în baza Ordonanţelor de urgenţă ale Guvernului nr.2 şi nr.46 din 2015.

 

Repartizarea pe unitățile administrativ-teritoriale din județul Suceava a sumelor alocate din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2016

impozit-pe-venit-1

pag-2-din-impozit-pe-sume-defalcate

pag-3-sume-din-impozit-defalcat

 

Repartizarea pe unitățile administrativ-teritoriale din județul Suceava a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2016

 

repartizare-tva-2016-pag1

 

din-tva-pag2

pag3

 

 

 

 

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.