Viceprimarul sucevean Marian Andronache a anunțat că până în 31 martie 2020 se va desfășura Adunarea generală ordinară a asociațiilor de proprietari, în municipiul Suceava.

S-a transmis adresa primăriei către cele 128 de asociații de proprietari pentru convocarea Adunării generale. 15 asociații au transmis deja data primei adunări și a reconvocării.
Îndemn membrii asociațiilor de proprietari să participe la Adunarea generală ordinară, pentru a-și exprima opinia și pentru a-și alege reprezentanții.
Cvorumul necesar este de 50%+1. În cazul în care nu se îndeplinește cvorumul la prima adunare, aceasta din urmă se suspendă și se reconvoacă în termen de maxim 15 zile. În acest caz, la a 2-a adunare, hotărârile pot fi adoptate indiferent de numărul membrilor prezenți, atât timp cât membrii asociației de proprietari au fost convocați (pe bază de tabel nominal convocator sau prin poștă cu scrisoare recomandată)”, a transmis Marian Andronache.

Potrivit viceprimarului sucevean, hotărârile adunărilor generale se consemnează numai în timpul ședinței, în registrul unic de procese verbale al asociației de proprietari, se semnează de către toți membrii prezenți ai adunării generale de cenzor și se afișează la avizier.

În termen de 7 zile de la data la care a avut loc adunarea generală, procesul verbal al adunării generale este adus la cunoștința tuturor proprietarilor, prin grija președintelui asociației de proprietari”, a precizat viceprimarul sucevean Marian Andronache.

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.