Producătorul de panouri pe bază de lemn a dezvoltat un circuit integrat pentru colectarea & reutilizarea lemnului reciclabil.

Compania de familie  creează sustenabilitate pe termen lung pentru reciclarea lemnului în România. EGGER a pus piatra de temelie pentru un circuit integrat pentru colectarea și reciclarea produselor secundare pe bază de lemn prin cele două platforme de colectare din România (Timberpak Cernica & Cluj-Napoca), precum și prin instalația de reciclare a lemnului și centrala pe bază de biomasă de la fabrica EGGER din Rădăuți. Divizia de colectare de lemn reciclabil – EGGER Timberpak – și unica instalație de reciclare a lemnului din România sunt soluțiile companiei pentru un ciclu de viață secundar, sustenabil, al materialelor pe bază de lemn.

EGGER România, pioner al industriei de procesare a lemnului, a investit 23,9 milioane de EUR în instalația de reciclare și platformele EGGER Timberpak de colectare lemnului reciclabil: paleți deteriorați, mobilier vechi, deșeuri de plăci aglomerate din lemn, ambalaje din lemn, deșeuri lemnoase de la construcții și demolări, deșeuri lemnoase municipale sau biomasă.

Investiția în reciclarea lemnului este o investiție în cea mai sustenabilă  și responsabilă utilizare a lemnului, ca materie primă naturală. Cantitățile de lemn reciclabil prelucrate și reciclate în 2016 de către EGGER România, au înlocuit potențialul de utilizare a 35.000 de hectare de pădure. Avem o instalație de reciclare a lemnului unică în România, dedicată și utilizată exclusiv în acest scop. La nivel european, EGGER utilizează în medie 30% lemn reciclat pentru producția plăcilor pe bază de lemn. Anul trecut, EGGER România a atins un nivel de aproape 8%; iar în prima jumătate a anului  2017, vom atinge un procent de 15% lemn reciclat și estimăm o cotă de 17% pentru a doua jumătate a anului.  Considerăm că sunt necesare investiții în infrastructură și educație pentru subiecte privind managementul reciclării, pentru companii și cetățeni. De exemplu, implementarea legii 249/2015 la nivel de producător este esențială pentru a atinge obiectivele europene de reciclare. Există o necesitate reală de a asigura trasabilitatea pentru produsele secundare, derivate și a materialelor de ambalare pe bază de lemn, de la producător și până la reciclatorul final. Compania EGGER sprijină conservarea resurselor pe termen lung și utilizarea sustenabilă și responsabilă a materiilor prime, conform valorilor și filozofiei noastre. Obiectivul nostru pentru anul 2020 este să reciclăm mai mult de 150.000 tone de materiale pe bază de lemn anual, echivalent cu mai mult de 30% din volumul de masă lemnoasă provenită din lucrări forestiere“, declară Ioan Banciu, Director Tehnic Divizia EGGER Europa de Est.

 

Reciclarea lemnului la EGGER Rădăuți

 

În ultimii 5 ani, EGGER a investit în total peste 60 milioane EUR în reciclarea lemnului în România, în două platforme de colectare lemn EGGER Timberpak, în unica instalație de reciclare a lemnului din România și într-o centrală pe bază de biomasă care produce energie ecologică în fabrica din Rădăuți. Cu ajutorul unei echipe de achiziții specializate, compania a mărit cantitățile de lemn reciclat și a încheiat contracte pentru lemn reciclabil cu cei mai puternici jucători din industria retail, auto, rețele de bricolaj, industria băuturilor și a bunurilor de larg consum din România. Unitățile EGGER Timberpak și cele mai noi tehnologii de reciclare permit utilizarea multiplă a lemnului (în sistem cascadă), economisesc resurse naturale și înmagazinează CO2. EGGER a dezvoltat locații similare în Marea Britanie și în Germania și colectează în total, 480.000 de tone de lemn reciclabil anual.