Senatorul PSD de Suceava Virginel Iordache a susținut o declarație politică cu prilejul Zilei Armatei Române.
În fiecare an, sărbătorim pe data de 25 octombrie, ca un prilej de cinstire Ziua Armatei Române, instituție fundamentală a statutului român, dar și element de echilibru simbol al luptei pentru neatârnare și întregire a neamului românesc.
Data de 25 octombrie reprezintă ziua eliberării ultimelor două localități transilvănene ocupate de horthyști, după acţiuni militare purtate de armata română în bătălia pentru Ardeal, lupte soldate cu numeroase jertfe.
Toate acestea pun în evidenţă faptul că Ziua Armatei Române este legată efectiv de îndeplinirea idealurilor naţionale: unitate, independenţă, suveranitate și integritate teritorială”, a declarat Virginel Iordache.

Senatorul sucevean susține că, în ansamblul forțelor sistemului de apărare al țării, armata are rolul de pivot, ea fiind nucleul de forță, factorul integrator al întregului ansamblu.
În condiţiile legii şi ale tratatelor internaţionale la care România este parte, armata contribuie la apărarea colectivă în sistemele de alianţă militară şi participă la acţiuni privind menţinerea sau restabilirea păcii. Militarii români din teatrele de operații sărbătoresc această zi prin organizarea unor ceremonii militare și a unor activități culturale și sportive. Azi Armata Română participă cu efective la diverse misiuni internaționale de combatere a terorismului și de sprijinire a păcii. Majoritatea lor activează sub egida NATO, al cărei membru România face parte din 29 martie 2004”, a mai declarat Virginel Iordache.
Senatorul PSD de Suceava susține că declarația sa politică este o recunoștință pentru sacrificiul veteranilor de război, luptătorilor din teatrele de operații, dar și pentru toți care au servit și servesc cu credință și onoare pentru siguranța poporului român.

„Integrarea României în structurile euroatlantice a făcut ca Armata Română să joace un rol semnificativ în sistemul NATO de apărare colectivă a statelor membre și a reprezentat instrumentul militar prin care statul român a dus la îndeplinire obligaţiile asumate prin tratatele şi convenţiile internaţionale, în ceea ce priveşte garantarea şi asigurarea securităţii şi păcii în lume.
Pentru România, integrarea în NATO a însemnat de la început declanşarea unui proces complex în toate domeniile vieţii politice, economice, sociale şi militare. Acest efort colectiv a schimbat radical statutul României şi i-a asigurat integrarea în comunitatea euroatlantică. Armata Română a intrat, odată cu acest moment important, într-o nouă etapă de transformare și adaptare la noul context internațional. Prezența permanentă în cele mai fierbinți teatre de operațiuni a dus la dezvoltarea de unități specifice, forţe flexibile şi expediţionare, capabile să-şi asume responsabilităţi sporite în apărarea colectivă, în managementul crizelor şi în operaţiunile de combatere a terorismului”, a mai spus Iordache.

Chiar dacă țara noastră beneficiază în prezent de garanţii de securitate solide, oferite de statutul de membru al Alianţei Nord-Atlantice şi al Uniunii Europene, precum şi de bunele relaţii cu ţările vecine şi partenerii săi strategici, senatorul Virginel Iordache susține că România acordă prioritate respectării obligaţiilor care îi revin, dezvoltând capabilităţi de apărare proprii, în acord cu standardele europene şi euroatlantice.
Domeniul securității și al apărării reprezintă partea integrată a Programului de Guvernare 2017-2020 al Partidului Social Democrat care își propune să conducă la asigurarea condițiilor privind transformarea, dezvoltarea și înzestrarea Armatei Române. Din perspectiva resurselor financiare alocate apărării, Guvernul asigura 2% din nivelul PIB-ului.
Politica de apărare pe care Guvernul și-o propune este de a moderniza și adapta Armata României la riscurile și provocările specifice actualului context geopolitic, cât și consolidarea profilului de partener strategic relevant al României la nivelul NATO, al UE și în parteneriatul strategic cu SUA.
Sunt aspecte operaționale ale forțelor armate ce ar putea fi îmbunătățite, cum ar: dezvoltarea capabilităților de apărare cibernetică ale Armatei Române și integrarea acestora în sistemul național de apărare cibernetică, dar și modernizarea sistemului de învățământ militar în acord cu evoluțiile fenomenului militar și cu dinamica mediului de securitate global”, a mai declarat senatorul sucevean.

Virginel Iordache și-a încheiat declarația, care a avut ca scop și unei zile de împlinire națională, ziua când Armata Română și-a îndeplinit menirea firească, aceea de a readuce la hotarele ei patria pe care a zămislit-o, urând un sincer „La mulți ani, Armatei Române!”.

Comentarii Facebook

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.