Eugen Mogoş, directorul executiv al Centrului Judeţean al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţii în agricultură (APIA) Suceava a anunțat că în perioada 1 martie-31 august 2018 se aplică viza pe carnetele de rentier.

Rentierii trebuie să se prezinte la aplicarea vizei, personal sau prin mandatar, curator sau tutore, obligatorii fiind carnetul de rentier agricol; contractul de arendare; actul de identitate în original; documentul de coordonate bancare şi, după caz, decizia de la comisia de expertiză medicală, pentru gradele de invaliditate I şi II.

„În cazul în care se constată că datele declarate nu corespund realităţii, dreptul de a primi rentă viageră se suspendă până la data completării dosarului, conform prevederilor legale în vigoare”, subliniază directorul executiv Eugen Mogoş.

În cazul în care solicitarea este făcută de un reprezentant legal, este necesară prezentarea procurii notariale, curatelei sau hotărârii judecătoreşti definitivă şi irevocabile, din care rezultă că solicitantul este tutore al rentierului agricol.

Anul trecut în perioada 1 martie-29 septembrie s-au prezentat la APIA, pentru a pune viza, 235 de beneficiari, mai puţini cu 5 faţă de un an în urmă, în contul lui 2016 aceştia încasând drepturi în valoare de 223.207 de lei, raportat la 255.919 de lei, în anul precedent.

Renta viageră se achită într-o singură rată anuală, până la data de 30 noiembrie a anului următor celui pentru care aceasta este solicitată.

Cuantumul rentei viagere agricole reprezintă echivalentul în lei a 100 de euro pe an pentru fiecare hectar de teren extravilan vândut şi contravaloarea a 50 de euro pe an, în cazul fiecărui hectar de teren extravilan arendat. Pentru suprafeţele mai mici de 1 hectar, suma plătită va fi proporţională cu suprafaţa înstrăinată sau arendată.

Plata rentei viagere agricole se face în lei, prin raportarea la cursul mediu de schimb valutar calculat de BNR în anul pentru care respectiva prestaţie financiară este datorată.

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.