Reglementarea a fost introdusă prin Ordonanţa de urgenţă nr. 46/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanţă.

O.U.G. nr. 46/2017 este în vigoare de la 30 iunie, data publicării în Monitorul Oficial nr. 506/2017.

Măsura, astfel cum este prevăzută în Programul de guvernare 2017-2020, urmăreşte  să oprească „exodul forţei de muncă din domeniul turismului către alte state din relativa vecinătate a României”, stimulând acest domeniu prin „acordarea unui tichet de vacanţă pentru angajaţii din sistemul public.”

Prin introducerea indemnizaţiilor de vacanţă sau a primelor de vacanţă, după caz, sub forma voucherelor, Guvernul intervine în favoarea angajatului din sectorul bugetar.

În urma modificării dispoziţiilor din O.U.G. nr. 8/2009, instituţiile şi autorităţile publice, acordă, în limita sumelor prevăzute în buget alocate cu această destinaţie, în perioada 1 iulie 2017-30 noiembrie 2018, o singură indemnizaţie de vacanţă sau o singură primă de vacanţă, după caz, sub formă de vouchere, în cuantum de 1.450 lei pentru un salariat.

Nivelul maxim al sumelor care pot fi acordate salariaţilor sub formă de vouchere de vacanţă de către alţi angajatori decât cei din categoria de mai sus reprezintă contravaloarea a maximum şase salarii de bază minime brute pe ţară, garantate în plată, pentru un salariat, în decursul unui an fiscal.

În cazul instituţiilor şi autorităţilor publice centrale şi locale, modalitatea de acordare a indemnizaţiilor de vacanţă se stabileşte prin hotărâre a Guvernului, fără a se diminua cuantumul anual acordat salariaţilor din administraţia publică centrală şi locală pentru vouchere de vacanţă sau echivalent.

 

Voucherele de vacanţă acordate de operatorii economici

 

Începând cu data de 1 decembrie 2018, operatorii economici astfel cum sunt definiţi de Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare, vor acorda angajaţilor proprii primele de vacanță numai sub forma voucherelor de vacanţă, în cuantum egal cu contravaloarea unui salariu de bază minim brut pe ţară garantat în plată stabilit, în condiţiile legii, pentru un salariat.

Voucherele de vacanţă emise pe suport electronic pot fi alimentate exclusiv cu valoarea nominală a voucherelor de vacanţă acordate de către angajator și pot fi utilizate doar pentru achiziţionarea de servicii turistice în unităţile afiliate.

Valorile nominale permise pentru voucherele de vacanţă pe suport hârtie sunt multiplu de 50 lei, până la 100 lei, valoare nominală maximă pe voucher.

Plafonul maxim cumulat al comisionului perceput de la angajator şi unitatea afiliată de către unităţile emitente este de maximum 1% din valoarea voucherului de vacanţă, care conţine elementele minime obligatorii.

A fost, totodată, modificat şi regimul contravenţiilor, care intră în vigoare la 10 zile de la data publicării în Monitorul Oficial a O.U.G. nr. 46/2017.

 

Sursa: www.legestart.ro

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.