Liceul Tehnologic „Vasile Cocea” Moldoviţa a organizat un workshop intitulat „PAŞI SPRE ANGAJARE” care a avut ca principal obiectiv  comunicarea directă dintre angajator/ unitatea de învățământ/ elevi, în vederea tranziției elevilor de la școală la viața activă, a inserției viitoare pe piața muncii în domenii profesionale relevante specializării studiate și în concordanță cu propriul set de competențe.

La eveniment au participat reprezentanți ai autorităților publice locale, agenților economici, cadre didactice și elevi.

În cadrul workshop-ului au avut loc dezbateri despre nevoile de instruire și angajabilitate ale elevilor a abilităților/competențelor solicitate pentru piața forței de muncă, cât și îmbunătățirea nivelului de competențe profesionale, pentru cele două calificări profesionale Turism /Servicii respectiv Resurse naturale şi protecţia mediului.

Participanții au discutat deschis despre mediul antreprenorial, impactul crizei pandemice asupra mediului de afaceri, oportunitatea de parteneriat și de colaborare pe piața locală și națională.

Agenții economici caută oameni care să lucreze cu plăcere, să fie interesați și, bineînțeles, să fie pricepuți. Aceştia au prezentat cerințele de competențe și abilități, precum şi posibilităţile reale de angajare a viitorilor absolvenţi.

Portofoliul  de competenţe dobândite de elevii absolvenţi ai celor două calificări de la Liceul Tehnologic „Vasile Cocea” vine în întâmpinarea cerinţelor de pe piaţa locală  a locurilor de muncă, astfel se creionează portretul unui angajat ideal atât în domeniul turistic, cât şi în ecologie şi protecţia mediului.

Sesiunea de discuții a oferit exemple de bune practici și schimb de experiență.

„Sunteți „vocea comunității” și stă în puterea dumneavoastră să fiți parte din susținerea și promovarea elevilor și tinerilor noștri. Vă mulțumim pentru implicare, profesionalism și colegialitate!”, a transmis echipa de proiect.

Evenmentul face parte din proiectul „Stagii de practică pentru elevi, primul pas pentru o carieră de succes” – POCU/633/6/14/ 132290 Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin ProgramulOperațional Capital Uman 2014-2020.Activitatea: A5. CREAREA ȘI CONSOLIDAREA DE PARTENERIATE RELEVANTE ÎN VEDEREA SPRIJINIRII GRUPULUI ȚINTĂ PENTRU TRANZIȚIA DE LA ȘCOALĂ LA VIAȚA ACTIVĂ. Subactivitatea A5.1: Desfășurarea de campanii de informare coordonată în ambele sensuri: de la companii/sectorul privat către unitățile de învățământ, privind nevoile de instruire, precum și de la unitățile de învățământ către agenții economici/partenerii de practică, pentru a răspunde nevoilor actuale și viitoare ale pieței muncii, la nivel național/ regional/local.

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.