Pentru creşterea gradului de autorizare a unităţilor de învăţământ preuniversitar Direcţia de Sănătate Publică Județeană Suceava manifestă disponibilitate oferind sprijin şi consultanţă de specialitate.

Pe teritoriul judeţului Suceava, în prezent, 290 de unităţi de învăţământ dețin autorizaţie sanitară de funcţionare.

Unităţile de învăţământ autorizate sunt structurate astfel: 100 de grădiniţe, din care  44 în mediul urban, 137 de şcoli, din care 34 în mediul urban, 37 de licee, din care 31 în mediul urban, 6 unităţi speciale, o şcoală postliceală şi nouă cluburi ale copiilor, toate în mediul urban.

„Zece unităţi de învăţământ sunt în curs de evaluare în vederea autorizării sanitare: Şcoala Primară Burla, Grădiniţa cu Program Normal Voitinel, Grădiniţa cu Program Normal Fundu Moldovei, Şcoala Primară nr. 3 Râşca, Şcoala Primară Slătioara, comuna Râşca, Şcoala Primară Buda, comuna Râşca, Grădiniţa cu Program Normal Bunești, Grădiniţa cu Program Normal Petia, comuna Bunești, Grădiniţa cu Program Prelungit Poiana Stampei”, a precizat directorul executiv al DSP Suceava, Liliana Grădinariu.

Trebuie precizat că orice modificare de structură a unei unităţi de învăţământ se face doar cu avizul Direcţiei de Sănătate Publică Județene şi de aceea este importantă respectarea proiectului avizat.

„Mărturie a eforturilor depuse de către autoritățile locale pentru reabilitarea, modernizarea, construcția sau extinderea unităților de învățământ sunt solicitările primite în ultimii ani pentru astfel de proiecte. Cele 10 notificări pentru asistență de specialitate în sănătate publică eliberate pentru reabilitări și modernizări ale unitățile de învățământ și cele 13 notificări eliberate pentru construcții și extinderi în anul 2019, dovedesc continuarea demersurilor autorităților responsabile făcute în anii anteriori pentru îmbunătățirea condițiilor igienico-sanitare din unitățile de învățământ. În ultimii doi ani au fost eliberate 168 de notificări pentru asistenţă de specialitate în sănătate publică pentru proiecte privind unităţile de învăţământ de stat, respectiv în 2018 au fost eliberate 47 de notificări: 31 pentru reabilitări şi modernizări și 16 pentru construcţii şi extinderi, în 2017 au fost eliberate 121 de notificări: 102 pentru reabilitări şi modernizări și 19 pentru construcţii şi extinderi”, a explicat Liliana Grădinariu.

Potrivit directorului DSP Suceava, în anul școlar precedent, 2018-2019 au fost create condiții pentru ca încă 17 unități de învățământ să primească autorizație sanitară de funcționare.

Trebuie spus că o parte din motivele pentru care unităţile de învăţământ sunt neautorizate din punct de vedere sanitar sunt: lipsa unei surse corespunzătoare de apă potabilă curentă; lipsa unui sistem igienic de colectare şi îndepărtare a apelor uzate; lipsa grupurilor sanitare interioare, separate pe sexe (fete, băieţi) şi separate pentru cadre didactice, situate la fiecare nivel al unităţii de învăţământ, dotate cu obiecte sanitare în funcţie de numărul de elevi, corespunzătoare şi conforme cu prevederile OMS 1955/1995; neasigurarea de spaţii corespunzătoare şi conforme cu prevederile OMS 976/1998 şi ale OMS 1955/1995 pentru depozitarea produselor alimentare distribuite şcolarilor în cadrul Programului de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolari şi elevi (lapte şi corn), cât şi a circuitelor funcţionale şi a dotărilor corespunzătoare a blocurilor alimentare, acolo unde este cazul; neasigurarea spaţiilor corespunzătoare şi conforme cu prevederile legale în vigoare (OMS 1955/1995) pentru desfăşurarea tuturor activităţilor educaţionale (laboratoare, săli de clasă, săli/terenuri de sport); neamenajarea unui spaţiu pentru păstrarea substanţelor biocide şi a materialelor de curăţenie, precum şi a unui vestiar pentru personalul de îngrijire; nerespectarea Ordinului MS 119/2014 cu modificările şi completările ulterioare privind amplasarea şi distanţele faţă de vecinătăţi; precum și nesolicitarea de către unitatea de învăţământ a autorizaţiei sanitare de funcţionare, la sediul DSPJ Suceava.

Unităţile de învăţământ se autorizează în baza OMS nr. 1030/2009 cu modificările şi completările ulterioare, privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire şi pentru funcţionarea obiectivelor ce desfăşoară activităţi cu risc pentru starea de sănătate a populaţiei.

Orice unitate de învăţământ pentru a fi autorizată sanitar trebuie să îndeplinească normele de igienă cuprinse în OMS nr. 1955/1995 privind unităţile pentru ocrotirea, educarea şi instruirea copiilor şi tinerilor, OMS nr. 119/2014 cu modificările şi completările ulterioare pentru aprobarea normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei, precum şi OMS nr. 976/1998 pentru aprobarea normelor de igienă privind producţia, prelucrarea, depozitarea, păstrarea, transportul şi desfacerea alimentelor (după caz).

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.