Organizaţia Internaţională a Muncii (OIM) sărbătoreşte, în fiecare an, Ziua Internaţională a Securităţii şi Sănătăţii în Muncă, în data de 28 aprilie, pentru a promova prevenirea accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale la nivel mondial.

Este o campanie de conştientizare menită să atragă atenţia, la nivel internaţional, asupra tendinţelor din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi asupra amplorii accidentelor legate de muncă, a bolilor profesionale şi a accidentelor mortale la nivel mondial. Sărbătorirea Zilei Internaţionale a Securităţii şi Sănătăţii în Muncă este o parte integrantă din Strategia Globală a OIM privind Securitatea şi Sănătatea în Muncă şi promovează crearea unei culturi de prevenire în domeniul securităţii şi sănătăţii, la nivel mondial, care implică toate părţile interesate.

Ziua Internaţională a Securităţii şi Sănătăţii în Muncă din 2016 are drept temă „Stresul profesional – o provocare colectivă”. O cultură națională de securitate și sănătate în muncă este una în care dreptul la un mediul de lucru sigur și sănătos este respectat la toate nivelurile, în care guvernele, angajatori și lucrători participă activ la asigurarea unui mediu sănătos și sigur prin intermediul unui sistem de drepturi, responsabilități și îndatoriri definite și în care cea mai mare prioritate este acordată prevenirii. De aceea, OIM a ales în anul 2016 o temă care evidenţiază importanța implicării tuturor actorilor prevenirii în luarea celor mai bune măsuri în vederea combaterii stresului profesional.

Data de 28 aprilie este de asemenea ziua în care sindicate din întreaga lume comemorează Ziua lucrătorilor decedaţi şi accidentaţi pentru a onora memoria victimelor accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale prin întâlniri şi campanii.

Oricât de bine ar fi elaborate standardele, sistemele şi politicile, fără o corectă implementare, ele rămân simple documente pe hârtie. Inspecţia Muncii are un rol esenţial în aplicarea standardelor, politicilor şi programelor, în identificarea problemelor şi rezolvarea lor.

Atât angajatorii cât şi lucrătorii sunt de acord că o inspecţie a muncii eficientă are efecte benefice pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor. Acesta este un element indispensabil al sistemului naţional de securitate şi sănătate în muncă şi face parte din sistemul tripartit, autorităţi, patronate şi sindicate.

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.