Miercuri, 19 februarie ora 14.00, a avut loc o ședință de lucru, în sistem videoconferință, sub conducerea secretarului de stat M.A.I, Gheorghe Sorescu și a președintelui Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, la care au participat prefectul județului, subprefecții, președintele/ vicepreședintele Consiliului Județean și conducerea oficiului teritorial al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară din județele unde se implementează Proiectul  major „Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România”.

Beneficiarul proiectului este Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară și face obiectul Axei prioritare 11 – “Extinderea geografică a sistemului de înregistrare a proprietăţilor în cadastru şi cartea funciară”, finanțată prin Programul Operațional Regional 2014-2020, valoarea totală a proiectului fiind de 312891155 de euro, cu termen de finalizare 31.12.2023.

Scopul acestui proiect este de a stimula economia rurală, de a încuraja creșterea și dezvoltarea socială, de a facilita dezvoltarea infrastructurii și de a promova incluziunea socială prin îmbunătățirea acoperirii și incluziunii sistemului integrat de cadastru și carte funciară în zonele rurale ale României

În cadrul ședinței de lucru, la care au participat prefectul județului Suceava, cei doi subprefecți, vicepreședintele Consiliului Județean, Viorel Seredenciuc, directorul OCPI Suceava  și primarii celor 10 unități administrativ teritoriale convocate, au fost abordate aspecte ce derivă din implementarea Programului Național de Cadastru și Carte Funciară 2015- 2023, în vederea înregistrării gratuite a proprietăților imobiliare în sistemul integrat de cadastru și carte funciară, astfel încât la sfârșitul anului 2023 această activitate să fie încheiată cu succes.

Din cele 247 unități administrativ teritoriale implicate în activitatea de cadastru sistematic la nivel național prin proiectul menționat, 22 sunt din județul Suceava, iar dintre acestea 10 au fost convocate să participe la videoconferință, și anume: Dornești, Drăgoiești, Ilișești, Păltinoasa, Pătrăuți, Satu Mare, Stroiești, Stulpicani, Sucevița și Verești.

Discuțiile au privit în principal problemele întâmpinate în cazul procedurilor de achiziție a serviciilor de înregistrare sistematică a imobilelor, dar și modalitățile concrete prin care cetățenii pot fi implicați cât mai activ în buna desfășurare a activităților proiectului.

S-au reiterat solicitările de informare cât mai clară a populației cu privire la beneficiile proiectului implementat cu fonduri europene, de implicare proactivă a unităților administrativ teritoriale precum și de colaborare a instituțiilor ce dețin proprietăți în UAT-urile menționate.

De asemenea s-a comunicat adresa web – http://ancpi.ro/pnccf/ – unde poate fi consultat Ghidul cetățeanului privind lucrările de înregistrare sistematică derulate de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) prin Programul național de cadastru și carte funciară 2015-2023 (PNCCF).

La finalul videoconferinței, prefectul județului Suceava a solicitat celor prezenți inițierea demersurilor în vederea constituirii unei comisii mixte cu rol operațional, în componența căreia să se regăsească câte un reprezentant al Consiliului Județean Suceava, Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Suceava și primăriilor implicate, astfel încât acțiunile necesare finalizării activității de cadastru sistematic și carte funciară  să fie realizate la termenele și în condițiile impuse de finanțarea europeană.

 

 

 

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.