Consiliul Local Suceava va dezbate, în ședința din data de 24 mai, proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism pentru construirea unei fabrici de echipamente electronice.

Terenul unde ar urma să fie construită fabrica, în suprafață de 1.400 mp, se află în intravilanul municipiului Suceava, în zona Aleea Dumbrăvii.
De asemenea, se vor amenaja locuri de parcare dimensionate corespunzător în incinta proprietății, iar terenul rămas disponibil va fi amenajat ca spațiu verde și plantat.