În perioada 28 – 29 iunie 2018, la Facultatea de Inginerie Mecanică, Mecatronică şi Management (FIM), din cadrul Universităţii „Ştefan cel Mare” Suceava (USV) s-au desfăşurat trei evenimente ştiinţifice:

  • Simpozionului științific studențesc „INGINERIE – PRACTICĂ – INDUSTRIE”, ediția 2018
  • Workshop-ul ARMONIZAREA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI SUPERIOR MECANIC CU CERINŢELE ANGAJATORILOR
  • Sesiunea de comunicări ştiinţifice ale studenţilor în inginerie mecanică, mecatronică şi management „CER-STUD”, ediţia 2018

     Scopul acestor evenimente a fost acela de a încuraja cercetarea ştiinţifică studenţească şi de a susţine schimbul de bune practici cu mediul economic prin:

  • Cunoașterea de către potențialii angajatori a capacității studenţilor – viitori ingineri, de a dezvolta proiecte cu aplicabilitate practică sau cercetări relevante în domeniul ingineriei mecanice sau în domenii conexe.
  • Dezvoltarea colaborărilor dintre FIM si mediul economic, întărirea componentei de inovare a cercetărilor teoretice desfăşurate în mediul academic local.
  • Creşterea procentului de angajare a absolvenţilor FIM.
  • Dezvoltarea capacităţii studenţilor de a expune public, în prezenţa potenţialilor angajatori, rezultatele studiilor şi cercetărilor proprii.

La aceste evenimente au participat cadre didactice din învăţământul universitar, reprezentanţi ai mediului economic şi studenţi de la toate programele de studiu organizate de FIM. Dintre firmele cu activităţi în domeniul ingineriei mecanice sau domenii conexe ai căror reprezentanți au participat la evenimente, amintim: Delphi Technologies Iași, S.C. SIDEM S.R.L. Suceava, Electroalfa Botoşani, S.C. OLINT COM S.R.L. Rădăuţi, Symmetrica Suceava.

     În urma jurizării s-au acordat următoarele premii:

INGINERIE – PRACTICĂ – INDUSTRIE”, ediția 2018:
LOCUL I „Tester operativ pentru lubrifianţi” autor Rusu Gabriel de la masteratul Expertiză tehnică, evaluare economică şi management, FIM-USV
LOCUL II „Usinage avec un robot KUKA”, autor Fabien Noel student  francez venit in stagiu de practică ERASMUS+ la FIM, Universite Claude Bernard IUT Lyon 1
LOCUL III „Proiectarea unei mașini pentru obținerea peleților din rumeguș”, autor Jacotă Nicuşor, programul de studio Tehnologia construcţiilor de maşini, si două MENŢIUNI  „Proiectarea şi execuţia unui cuplaj cardanic spatial” autor Bogdan Drăgoi, respectiv „Concepția, proiectarea și execuția unui dispozitiv cu comandă numerică pentru danturat roți dințate cilindrice” Maftean Ilie, ambii de la programul de studiu Tehnologia construcţiilor de maşini.

CER-STUD”, ediţia 2018:
LOCUL I „Concepția, proiectarea și execuția unui dispozitiv cu comandă numerică pentru danturat roți dințate cilindrice” autor Maftean Ilie, programul de studiu Tehnologia construcţiilor de maşini
LOCUL II „Proiectarea și execuția unui dispozitiv de colectare a uleiului hidraulic din emulsia mașinii CNC”, autor Șalaru Vlăduț, programul de studiu Tehnologia construcţiilor de maşini
LOCUL III „Proiectarea unei mașini pentru obținerea peleților din rumeguș”, autor Jacotă Nicuşor, programul de studiu Tehnologia construcţiilor de maşini, şi o MENŢIUNE „Prelucrarea unei piese pe un mini-strung  C.N.C  cu ajutorul unei aplicații CAM”-  autor Şufaru Doru Ștefan, programul de studiu Tehnologia construcţiilor de maşini.

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.