În luna noiembrie reprezentanții serviciului Control în sănătate publică din cadrul Direcției de Sănătate Publică Județene Suceava au efectuat controale în cadrul unor acţiuni tematice, au desfășurat acțiuni de îndrumare şi consultanţă, pe specificul activităţii desfăşurate în obiectivul controlat, au verificat sesizările primite, au participat la acţiuni comune cu alte autorităţi.

La obiectivele din categoria nonaliment, inspectorii Direcției de Sănătate Publică Județene Suceava au efectuat un număr total de 570 controale.

Potrivit DSP Suceava, pentru neconformităţile constatate au fost aplicate un număr de 17 amenzi în valoare totală de 63.200 lei (pentru neefectuarea operaţiunilor de dezinfecţie a apei pentru îndeplinirea condiţiilor de potabilitate, nerespectarea distanţei minime de amplasare a adăposturilor de animale şi a modului de colectare a deşeurilor zootehnice, pentru lipsa luării măsurilor de evitare a propagării de zgomot, vibraţii şi pulberi, pentru nerespectarea normelor privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea instrumentarului utilizat în saloanele de înfrumuseţare, pentru utilizarea de produse cosmetice şi produse biocide cu termen de valabilitate expirate). La 2 unități le-a fost suspendată activitatea pentru nerespectarea distanţei de amplasare și pentru lipsa documentelor de reglementare sanitară. Au fost retrase de la utilizare 38 de produse cosmetice cu termen de valabilitate depăşit.

Dintre obiectivele din categoria nonaliment controlate enumerăm: 3 obiective din categoria alimentare cu apă, 4 obiective turistice, 13 unităţi de mediu (din care 9 zone de locuit) 14 unităţi de desfacere produse cosmetice, 52 cabinete de înfrumuseţare, 244 utilizatori profesionali de produse biocide, 16 unităţi de învăţământ, 15 cabinete medicină de familie, 15 cabinete medicale ambulatorii, 21 cabinete stomatologice, 4 laboratoare de analize medicale, 3 laboratoare de imagistică medicală, un centru de permanență, 11 unități din categoria serviciului de ambulanță, 2 unităţi de turism balnear, o unitate de îngrijiri medicale la domiciliu, 4 unităţi de asistență medico-socială, 7 unităţi socio-medicale pentru vârstnici, 2 laboratoare de tehnică dentară, un cabinet de optică medicală.

La obiectivele din categoria aliment, inspectorii Direcției de Sănătate Publică Județene Suceava au efectuat 153 controale: 15 la producători şi ambalatori, 2 la distribuitori şi transportatori, 86 la retaileri, 46 la unităţi din sectorul servicii alimentare, 4 la producătorii primari de produse alimentare care vând direct consumatorului final.

Pentru neconformităţile constatate au fost aplicate 11 amenzi în valoare totală de 25.400 lei pentru neasigurarea înregistrării temperaturii în spaţiile frigorifice, nemarcarea vizibilă a suprafeţelor de lucru, ustensilelor şi a spaţiilor frigorifice pentru identificarea scopului de folosire pe tipuri de alimente, neasigurarea dotării şi aprovizionării cu materiale specifice curăţeniei şi dezinfecţiei, pentru neetichetarea produselor alimentare, aditivilor, coloranţilor, suplimentelor alimentare, în conformitate cu normele în vigoare, neefectuarea operaţiunilor de curăţenie a locului de muncă, a utilajelor şi ustensilelor utilizate, pentru neconformităţi constatate privind exploatarea, îmbutelierea şi comercializarea produselor din categoria apelor minerale. Ca măsură complementară a fost suspendată activitatea unei unități din categoria „producători şi ambalatori”. Din chioșcurile mixte care funcționează în incinta unităților de învățământ preuniversitar au fost retrase de la comercializare, pentru nerespectarea Legii nr. 123/2008 pentru o alimentaţie sănătoasă în unităţile de învăţământ preuniversitar, 25,85 kg şi 151,18 litri de produse alimentare. S-a dispus unui distribuitor retragerea de la comercializare a unor produse alimentare în cantitate de 1.054,4 kg pentru neetichetarea acestora în conformitate cu normele în vigoare.

 

 

 

 

 

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.