În perioada 1-30 noiembrie 2020, activitatea Inspectoratului Teritorial de Muncă Suceava a avut ca obiectiv principal realizarea Programului de acţiuni al Inspectoratului Teritorial de Muncă pe anul 2020, a obiectivelor stabilite potrivit Legii nr. 108/1999 republicată, Legii nr. 53/2003 republicată şi ale Legii nr. 319/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

În perioada mai sus menţionată, inspectorii de muncă din cadrul I.T.M. Suceava au efectuat 351 controale, din care 245 în domeniul relaţiilor de muncă şi 106 în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. Pentru deficienţele constatate, au fost aplicate 196 sancţiuni contravenţionale în valoare totală de 316.500 lei.

ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ ÎN LUNA OCTOMBRIE

Activitatea în domeniul relaţiilor de muncă:

 

 În urma celor 245 controale efectuate, s-au aplicat 77 sancţiuni contravenţionale, valoarea amenzilor aplicate fiind de 304.000 lei. 

Potrivit ITM Suceava, au fost depistate 23 persoane care desfăşurau muncă nedeclarată, din care: o persoană a fost depistată la muncă în perioada în care are contractul individual de muncă suspendat, o persoană a fost depistată la muncă în afara programului de lucru stabilit în cadrul contractului individual de muncă cu timp parțial și 21 de persoane au fost depistate la muncă fără contracte individuale de muncă.

Pentru muncă nedeclarată, au fost sancționați 14 angajatori, valoarea amenzilor aplicate fiind de 230.000 lei.

Deficienţe frecvent constatate în domeniul relaţiilor de muncă:

* neîncheierea în formă scrisă a contractelor individuale de muncă, anterior începerii raporturilor de muncă;

* netransmiterea, în termenul legal, a contractelor individuale de muncă în registrul general de evidenţă a salariaţilor;

*netransmiterea modificărilor intervenite în registrul general de evidenţă a salariaţilor;

* nerespectarea prevederilor legale privind munca suplimentară;

* nerespectarea dispoziţiilor legale referitoare la obligaţia de a ţine evidenţa orelor prestate de fiecare salariat;

* nerespectarea prevederilor legale privind acordarea concediilor de odihnă;

* nerespectarea prevederilor legale privind repausul săptămânal.

 

Activitatea în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă:

 

În urma celor 106 de controale efectuate, s-au aplicat 119 sancţiuni contravenţionale valoarea amenzilor aplicate fiind de 12.500 lei.

Potrivit ITM Suceava, principalele deficienţe constatate au fost: nu s-a acordat echipament de individual de protecție nou care să-l înlocuiască pe cel degradat sau pe cel a căror calități de protecție s-au pierdut, nu s-au asigurat echipamente de muncă (prize, întrerupătoare) corespunzătoare pentru evitarea pericolului de electrocutare, nu s-a efectuat instruirea pe linie de securitate și sănătate în muncă la intrare a persoanelor aflate în unitate cu permisiunea angajatorului, nu s-a efectuat semnalizarea de securitate, nu s-au afișat la intrarea în unitate reglementările cu privire la împiedicarea infectării cu SARS CoV2, nu s-a organizat activitatea astfel încât să se asigure triajul epidemiologic și dezinfectarea obligatorie a mâinilor la intrarea in unitate, în condițiile stabilite prin Ordinul comun al MS și MAI.

În luna noiembrie, la Inspectoratul Teritorial de Muncă Suceava au fost comunicate 21 evenimente. 

Ca urmare a interogării registrului general de evidenţă a salariaţilor, s-a constatat faptul că, la data de 01.12.2020, figurează ca fiind înregistrate 133.532 de contracte individuale de muncă active din care: 123.078 pe durată nedeterminată, iar 10.454 pe durată determinată. 

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.