În ziua de 25 ianuarie 2016, universitarii suceveni și-au a­les reprezentanţii în cel mai înalt for de decizie, Senatul, în Consiliile facultăţilor şi Consiliul pentru studii universitare de doc­­torat.

În aceeași zi s-au des­­fășurat și alegerile pentru funcția de rector al Uni­ver­sită­ţii „Ştefan cel Mare” din Su­cea­va (USV). Mem­brii Senatului au fost a­leşi prin vot universal, direct şi secret, al tuturor cadrelor di­dactice şi cer­cetătorilor titu­lari. Alegerile studenților senatori urmează a se desfășura în luna martie. Durata mandatu­lui struc­­­turilor şi a funcţiilor de conducere este de patru ani.

În ședința Senatului USV din 4 februarie, anul curent, au fost validați, pen­tru un mandat de patru ani, mem­brii celor nouă consilii, cei 27 de membri (cadre didac­tice) ai Senatului, membrul în Consi­liul pentru Studii Uni­versitare de Doctorat și recto­rul.

Odată cu validarea ale­gerilor pen­tru funcția de rec­tor, do­sarul concursului a fost trimis la Ministerul Educației Na­țio­nale și Cercetării Știin­țifice. Prin ordinul nr. 3163, din 17 februarie 2016, semnat de Adrian Curaj, Ministrul Educației Na­țio­nale și Cercetării Știin­țifice, prof. univ. dr. ing. Valentin Popa a fost confirmat în funcția de Rector al USV, începând cu data de 06 martie 2016. Rectorul are și calitatea de ordonator de credite, adică dispune asupra folosirii creditelor bugetare, acordate conform prevederii legilor bugetare.

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.