Ministrul Educației Naționale, Valentin Popa, a aprobat marți, 30 ianuarie, un ordin care prevede includerea în planurile de învățământ, pentru toate programele de studii universitare organizate în instituțiile de învățământ superior din sistemul național de învățământ, a cursurilor de etică și integritate academică.

Mai exact, începând cu anul universitar 2018-2019, cursurile de acest tip devin obligatorii în cadrul studiilor universitare de masterat și doctorat, deoarece în aceste cicluri de studiu creația individuală și cercetarea științifică au o pondere majoritară. Pentru studiile universitare de licență, cursul are deocamdată caracter opțional, întrucât partea de creație are o pondere mai mică.

Adoptarea acestui ordin are rolul de a asigura, în mod structurat, pentru promoțiile viitoare, începând cu anul I de studii, cunoștințele și deprinderile necesare unei activități academice și de cercetare, în acord cu cerințele eticii și deontologiei universitare.

În acest context, ordinul completează cadrul normativ existent, care până acum prevedea doar obligativitatea evaluării lucrărilor științifice sub aspectul eticii universitare, fără ca anterior să fie dobândite, în mod obligatoriu, competențele necesare pentru cei care le redactează.

Documentul a fost elaborat cu scopul unei implementări coerente și unitare a Strategiei naționale anticorupție pe perioada 2016-2020 și se fundamentează inclusiv pe dispozițiile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Conform legii, ‘instituțiile de învățământ superior adoptă un cod de etică și deontologie profesională universitară’, care include obligatoriu și ‘măsurile educaționale, administrative și tehnice care se iau pentru garantarea originalității lucrărilor de licență, master, doctorat, articolelor științifice sau a altor asemenea lucrări, precum și sancțiunile aferente’.

De asemenea, Legea privind asigurarea calității în învățământ reglementează funcționarea furnizorilor de educație, „astfel încât prin calitatea activității lor să satisfacă încrederea publică, iar învățământul să se afirme ca bun public”.

În același timp, calitatea programelor de studii este asigurată prin strategii și proceduri specifice, precum și prin proceduri privind inițierea, monitorizarea și revizuirea periodică a programelor și activităților desfășurate, fapt ce generează atât necesitatea, cât și posibilitatea implementării prevederilor ordinului recent semnat.

Ministrul Valentin Popa este adeptul abordării ‘Toleranță 0’ față de abaterile de la normele de etică și deontologie universitară, iar emiterea acestui ordin constituie primul pas din mandatul său în această direcție.

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.