În data de 11.05.2020 se relansează submăsura 17.1 “Prime de asigurare a culturilor, a animalelor și a plantelor- destinată asigurării culturilor de toamnă aferente anului 2019 și aferente culturilor de primăvară pentru anul 2020”, din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014- 2020.

            Pentru această submăsură, fondurile disponibile sunt de 15.000.000 euro.  

            Principalele riscuri eligibile care pot face obiectul contractului de asigurare acoperă fenomenele climatice nefavorabile, inclusiv seceta, precum și alte fenomene climatice nefavorabile cum ar fi: arșița, inundațiile, grindina, înghețul (timpuriu de toamnă, de iarnă sau târziu de primăvară), ploile torențiale sau ploile excesive și de lungă durată, furtuna, vijelia, uraganul sau tornada.

            Solicitanții trebuie să îndeplinească următoarele condiții de eligibilitate:

  • să fie fermier activ în anul pentru care solicită sprijinul pe submăsura 17.1
  • să încheie cu o societate de asigurare un contract de asigurare pentru riscuri prevăzute de sub-măsura 17.1 și să se angajeze să plătească valoarea integrală a primei de asigurare în cuantumul și la termenele prevăzute în contract

           Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a anunțat modificări ale Fișei măsurii cât și a condițiilor de accesare care constau în:

  • acordarea unui sprijin de 70% pentru toți fermierii, independent de dimensiunea fermei
  • revizuirea procesului de organizare a sesiunilor, prin eliminarea celor două etape aferente culturilor de primăvară, respectiv toamnă și deschiderea unei sesiuni anuale pentru toate tipurile de cultură sau specie.

           De asemenea Ghidul aplicantului a suferit următoarele modificări: reducerea numărului de documente obligatorii în cadrul pachetului depus împreună cu cererea de finanțare ( rămân 4 documente din 7), eliminarea obligativității de a prezenta extrasul din Registrul Agricol și documente ștampilate, de a completa suprafețele asigurate pentru fiecare parcelă și calculul privind dimensiunea economică a exploatației, precum și clarificarea posibilității de aprezenta documente aferente plăților prin POS.

           Proiectele vor putea fi depuse în perioada 11 mai, începând cu ora 9.00 până pe 30 noiembrie 2020, ora 16.00.

          Azi, 06.05.2020, AM POCU a publicat Ghidul „Sprijin pentru salariaţii angajatorilor care reduc sau întrerup temporar activitatea total sau parţial ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS-CoV-2, pe perioada stării de urgenţă decretată”.

           În cadrul acestui apel de proiecte sunt vizate măsurile de sprijin pentru persoanele angajate la angajatorii al căror domeniu de activitate este afectat direct ca urmare a declarării situațiiei de epidemie de COVID – 19, prin decontarea sumelor necesare plăţii indemnizaţiei persoanelor cărora li s-a suspendat temporar contractul individual de muncă, din iniţiativa angajatorului.

           Pentru acest apel de proiecte este prevăzut un buget de 300 milioane euro fonduri europene și contribuția națională, alocat atât regiunilor mai puțin dezvoltate (Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, Centru, Sud-Est și Sud-Muntenia), cât și regiunii dezvoltate București-Ilfov.

           Solicitanții eligibili sunt Ministerul Muncii și Protecției Sociale, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM), inclusiv prin unităţile subordonate (Agenția Municipală pentru Ocuparea Forței de Muncă București /AMOFM, Agențiile județene pentru ocuparea forței de muncă / AJOFM).

           Proiectele vor putea fi depuse în sistemul informatic MySMIS în perioada 6 mai-9 iunie 2020.

 

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.