În urmă cu aproximativ un an de zile, în Parlamentul României, erau validați în funcțiile de senator și de deputat cei care au ieșit învingători la alegerile din 11 decembrie 2016. La un an de mandat, ziarul SuceavaLive vă prezintă activitatea parlamentarilor suceveni, aşa cum este ea înregistrată la Camera Deputaţilor sau la Senat.

 

 

Constantin Daniel Cadariu

De la începutul mandatului său de senator, numele acestuia este înregistrat în dreptul a 17 inițiative legislative, o întrebare, 7 interpelări, 6 luări de cuvânt în plen și 3 moțiuni.

În interpelările sale, acesta s-a arătat interesat de diferite subiecte precum Tergiversarea finalizării şoselei de centură a Municipiului Suceava, Accelerarea ritmului de înregistrare în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară a imobilelor situate în zonele fost necooperativizate din judeţul Suceava sau Introducerea trenului de persoane pe ruta Suceava – Cernăuţi.

Constantin Daniel Cadariu este membru în Comisia pentru egalitatea de șanse, în Comisia pentru dezvoltare și strategie economică, în Grupul parlamentar de prietenie cu Egipt, în Grupul parlamentar de prietenie cu Islanda și în Grupul Parlamentar de prietenie cu Cehia.

 

 

 

Virginel Iordache

 

Lista senatorilor din județul Suceava este continuată de social democratul Virginel Iordache, cu 36 de inițiative legislative, 4 declarații politice, 3 întrebări, 4 luări de cuvânt în plen și o moțiune.

În întrebările adresate miniștrilor de resort, senatorul sucevean s-a arătat interesat de stadiul lucrărilor la obiectivul Sală Polivalentă Suceava, dar și de conducta de transport gaze naturale Câmpulung Moldovenesc – Vatra Dornei. Printre propunerile legislative inițiate se numără Legea muntelui, Programul de susţinere a producătorilor din sectorul pescuitului şi acvaculturii, dar și Programul pentru angajarea tinerilor în agricultură, acvacultură şi industria alimentară.

Virginel Iordache este membru în Comisia pentru muncă, familie și protecție socială, în Comisia pentru cercetarea abuzurilor, combaterea corupției și petiții, în Adunarea Parlamentară a Francofoniei (APF), în Grupul parlamentar de prietenie cu Finlanda, Grupul parlamentar de prietenie cu Lituania și Grupul parlamentar de prietenie cu Ucraina.

 

 

 

 

Ilie Niță

 

 

Senatorul Ilie Niță, ales din partea ALDE, are 20 de inițiative legislative, 3 luări de cuvânt în plen și o moțiune.

Printre propunerile legislative în dreptul cărora apare numele senatorului sucevean se numără proiectul de modificare şi completare a Legii nr.82/1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei “Delta Dunării” și  proiectul  pentru completarea Legii 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi.

Ilie Niță este membru în Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital, în Comisia pentru dezvoltare regională, administrarea activelor statului și privatizare, în Grupul parlamentar de prietenie cu Belgia, Grupul parlamentar de prietenie cu Germania, în Grupul parlamentar de prietenie cu Federația Rusă și în Grupul parlamentar de prietenie cu Thailanda.

 

 

Ioan Stan

 

 

Din rândul senatorilor suceveni, cel mai activ, cu 50 de inițiative legislative, 9 declarații politice, o interpelare, 13 luări de cuvânt în plen și o moțiune, este Ioan Stan, membru al Partidului Social Democrat. Declarațiile sale politice au avut diverse teme precum viața politică a județului Suceava, absorbția fondurilor europene, adoptarea legii educației din Ucraina prin care se restricționează învățământul în limba română, precum și condițiile de muncă și de viață a românilor din Italia.

Ioan Stan este membru în Comisia pentru cercetarea abuzurilor, combaterea corupţiei şi petiţii, în Grupul parlamentar de prietenie cu Iran, în Grupul parlamentar de prietenie cu Cehia, în Grupul parlamentar de prietenie cu Maroc și este președinte, de la 1 martie 2017, al Uniunii Interparlamentare (UIP).

 

 

 

Ioan Balan

 

 

Unul dintre cei mai activi deputați suceveni este liberalul Ioan Balan. De la începutul mandatului acesta a avut 28 de luări de cuvânt, 25 de declarații politice, din care 24 consemnate conform materialului depus la secretariatul de ședință, 19 propuneri legislative inițiate, 37 de întrebări și interpelări și 5 moțiuni. Finanţarea în anul 2018 a dotărilor şi echipamentelor Poliţiei române, Reabilitarea gărilor din județul Suceava și Finanţarea administraţiilor publice locale în anul 2018 au fost doar câteva din temele întrebărilor lui Ioan Balan.

Acesta face parte din Comisia pentru politică externă și din Comisia pentru cercetarea abuzurilor, corupţiei şi pentru petiţii , unde este președinte. De asemenea, este președinte al Grupului parlamentar de prietenie cu Ucraina și membru al Grupului parlamentar de prietenie cu Republica Democratică Congo și al Grupului Parlamentar de prietenie cu Republica Bulgaria.

 

 

Ștefan Alexandru Băișanu

 

Partidul Alianţa Liberalilor şi Democraţilor l-a trimis în Parlament pe Ștefan Alexandru Băișanu. Acesta are la activ 5 luări de cuvânt, 23 de propuneri legislative, 30 de întrebări și interpelări și o moțiune. În întrebările și interpelările sale acesta s-a arătat interesat de nemulţumirile privind organizarea examenului pentru permis conducere auto în judeţul Suceava, de spitalele regionale, dar și de nivelurile de reciclare și compostare.

Ștefan Alexandru Băișanu este membru în Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării, vicepreședinte în Comisia pentru transporturi şi infrastructură și în Comisia pentru cercetarea abuzurilor, corupţiei şi pentru petiţii, membru în Comisia permanentă comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru relaţia cu UNESCO , președinte al Grupului parlamentar de prietenie cu Emiratele Arabe Unite și membru în Grupul parlamentar de prietenie cu Ucraina și în Grupul Parlamentar de prietenie cu Republica Algeriană Democratică şi Populară.

 

 

 

Eugen Bejinariu

 

 

Deputatul Eugen Bejinariu, din partea Partidului Social Democrat are la active 7 luări de cuvânt, 3 declarații politice, din care 2 consemnate conform materialului depus la secretariatul de ședință, 32 de propuneri legislative inițiate, din care una promulgată lege și o moțiune. Declarațiile sale politice au avut ca subiect „Înzestrarea armatei şi aportul individual la nonrăzboi”, dar și „Noua paradigmă în relaţia angajat-angajator”.

Face parte din Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, este președinte al Grupul parlamentar de prietenie cu Australia, și membru al Grupului parlamentar de prietenie cu Republica Austria și al Grupului parlamentar de prietenie cu Republica Peru.

 

 

Maricela Cobuz

 

 

Din partea Grupului parlamentar al Partidului Social Democrat face parte și deputatul Maricela Cobuz. Activitatea sa parlamentară în cifre numără 18 luări de cuvânt, 16 declarații politice, din care 4 consemnate conform materialului depus la secretariatul de ședință. 54 de propuneri legislative inițiate, din care 2 promulgate legi și 4 întrebări și interpelări. Numele Maricelei Cobuz apare în dreptul unor propuneri legislative precum  cea pentru modificarea şi completarea art.34 din Legea drepturilor pacientului nr.46/2003 sau Propunerea legislativă privind alăptarea în spaţii publice.

Este membră a Comisiei  pentru sănătate şi familie și face parte din trei Grupuri de prietenie cu Parlamentele altor state: Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Arabă Siriană, Grupul parlamentar de prietenie cu Muntenegru și Grupul parlamentar de prietenie cu Islanda.

 

 

Angelica Fădor

 

 

Angelica Fădor, deputat din partea Partidului Național Liberal, la un an de la validarea în funcție, a avut 15 luări de cuvânt, 5 declarații politice, din care 3 consemnate conform materialului depus la ședință, 43 de propuneri legislative inițiate, 3 întrebări și interpelări și 5 moțiuni.

Propunerea pentru modificarea şi completarea Legii nr.1/2011 a educaţiei naţionale, Propunerea pentru completarea Legii 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi sau Propunerea pentru stimularea conformării fiscale voluntare sunt doar câteva dintre propunerile în dreptul cărora apare numele Angelicăi Fădor.

Este secretar al Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului și membră în Comisia pentru comunitățile de români din afara granițelor țării. De asemenea, este membră în Grupul parlamentar de prietenie cu Japonia, în Grupul Parlamentar de prietenie cu Regatul Danemarcei și Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Cipru.

 

 

 

Bogdan Gheorghiu

 

 

Deputatul Bogdan Gheorghiu, din partea Partidului Național Liberal, a avut două luări de cuvânt, 16 propuneri legislative inițiate și 4 moțiuni. Numele deputatului sucevean apare în dreptul unor propuneri legislative precum Propunerea privind preluarea imobilelor reprezentând case de cultură a sindicatelor în proprietatea publică a statului şi transmiterea acestora în proprietatea publică a unităţilor administrativ teritoriale unde sunt situate, Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.21/1991 a cetăţeniei române, republicată sau Propunerea pentru modificarea art.199 din Legea nr.286/2009 privind Codul Penal.

Bogdan Gheorghiu este membru în Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă, în Grupul parlamentar de prietenie cu Regatul Spaniei și în Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Portugheză.

 

 

Emanuel-Iuliu Havrici

 

 

Deputatul Emanuel-Iuliu Havrici face parte din Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat. Acesta este cel mai activ deputat sucevean, iar activitatea  sa parlamentară în cifre numără 2 luări de cuvânt, o declarație politică, 50 de propuneri legislative inițiate, din care 3 promulgate legi, și o moțiune.

Printre propunerile inițiate de deputatul Havrici se numără: Propunerea legislativă privind Legea muntelui, Propunerea legislativă privind aprobarea Programului de investiţii pentru înfiinţarea stânelor montane, Propunerea legislativă pentru aprobarea Programului de încurajare a investiţiilor din zona montană, Propunerea legislativă privind aprobarea Programului de investiţii pentru înfiinţarea centrelor de colectare şi prelucrare primară a fructelor, fructelor de pădure şi plantelor medicinale în zona montană, și altele.

Emanuel-Iuliu Havrici este membru în Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice, în Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Ecuador, în Grupul parlamentar de prietenie cu Regatul Haşemit al Iordaniei și în Grupul parlamentar de prietenie cu Ucraina, unde îndeplinește și funcția de secretar.

 

 

Dumitru Mihalescul

 

Dumitru Mihalescul este deputat din partea Grupului parlamentar al Partidului Naţional Liberal. De la validarea sa în funcție, acesta a avut 16 luări de cuvânt, 14 declarații politice, din care 12 consemnate conform materialului depus la secretariatul de ședință, 21 de propuneri legislative, din care una promulgată lege, și 25 de întrebări și interpelări. „Impactul impozitul pe cifra de afaceri asupra antreprenorilor mici sau nou înfiinţaţi”, „Stimularea investiţiilor străine directe în Regiunea de Nord-Est – investitori germani interesaţi”, „Controlul calităţii produselor alimentare comercializate în România” sau „Informaţii privind distribuţia ambulanţelor noi” au fost doar câteva din subiectele întrebărilor adresate de deputatul liberal miniștrilor de resort.

Deputatul Mihalescul face parte din Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare, din Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Austria și din Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Coreea, unde îndeplinește funcția de vicepreședinte.

 

 

 

Cătălin-Ioan Nechifor

 

Din partea Grupului parlamentar al Partidului Social Democrat face parte și deputatul Cătălin-Ioan Nechifor. În cifre, activitatea sa parlamentară poate fi rezumată astfel: 17 luări de cuvânt, 4 declarații politice, 20 de propuneri legislative inițiate, din care 2 promulgate legi, 9 întrebări și interpelări și o moțiune. Întrebările sale au avut subiecte precum Situația punctului de trecere a frontierei Siret – Porubnoe, Planul de dezvoltare al TAROM pentru destinaţia Suceava sau Stadiul lucrărilor la varianta de ocolire a municipiul Suceava.

Acesta este vicepreședinte al Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului, membru al Comisiei permanente comune a Camerei Deputaților și Senatului pentru relația cu UNESCO. De asemenea, face parte și din trei grupuri de prietenie cu Parlamentele altor stare: Grupul parlamentar de prietenie cu Statul Qatar, unde îndeplinește funcția de secretar, Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Franceză – Adunarea Naţională și Grupul parlamentar de prietenie cu Regatul Belgiei.

 

 

Alexandru Rădulescu

 

Deputatul Alexandru Rădulescu, din partea Grupului Partidului Social Democrat, într-un an de activitate a avut 5 luări de cuvânt, 3 declarații politice, din care 2 consemnate materialului depus la secretariatul de ședință, 32 de propuneri legislative inițiate, din care 2 promulgate legi și o moțiune. Numele acestuia apare în dreptul unor propuneri legislativei precum Propunerea privind Codul administrativ al României, Propunerea pentru modificarea Legii serviciilor de transport public local sau Propunerea pentru completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.

Face parte din Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport și din patru grupuri de prietenie cu Parlamentele altor state: Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Libaneză, în care îndeplinește funcția de președinte, Grupul Parlamentar de prietenie cu Sri Lanka, în care îndeplinește funcția de vicepreședinte, Grupul parlamentar de prietenie cu Bosnia şi Herţegovina și Grupul parlamentar de prietenie cu Canada.

 

 

Victoria Longher

 

Din partea Uniunii Polonezilor din România „Dom Polski”, funcţia de deputat a fost câştigată de Victoria Longher.  Aceasta are la activ 10 luări de cuvânt, 8 declarații politice și 9 propuneri legislative, din care una promulgată lege. Declarațiile sale politice au avut subiecte precum Ziua Independenţei Poloniei sau aniversarea a 175 de ani de la înfiinţarea localităţii Poiana Micului.

Este membră în Comisia pentru egalitatea de șanse pentru femei și bărbați, în Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Lituania și vicepreședinte în Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Polonă.

 

 

Andi-Gabriel Grosaru

 

Un alt sucevean care a obţinut un mandat de deputat este Andi-Gabriel Grosaru, din partea Asociaţiei Italienilor din România   – RO.AS.IT. Activitatea sa parlamentară în cifre numără 6 luări de cuvânt, 4 declarații politice, din care una consemnată conform materialului depus la secretariatul de ședință, 7 propuneri legislative, din care una promulgată lege, un proiect de hotărâre inițiat și 4 întrebări și interpelări.

În întrebările sale acesta s-a arătat interesat de retrocedările solicitate de către organizaţii ale minorităţii italiene sau de produsele contrafăcute „Made in Italy”.

Este membru în Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, în Comisia permanentă a Camerei Deputaţilor şi Senatului privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, organizarea şi funcţionarea şedinţelor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului și în Comisia de validare. Acesta face parte și din patru grupuri de prietenie cu Parlamentele altor state: Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Italiană, unde îndeplinește funcția de vicepreședinte, Grupul parlamentar de prietenie cu Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Populară Chineză și din Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Africa de Sud.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.