Luni, 21 mai, încep înscrierile la grãdiniță. În fiecare an părinții aleargă să prindă un loc liber, iar grădinițele cu program prelungit au cea mai mare căutare.  Majoritatea grădinițelor din Suceava au pentru anul şcolar viitor circa 100 de locuri.

De luni, 7 mai, va începe reînscrierea copiilor care frecventează grădinița în acest an şcolar și doresc să o frecventeze și în anul de învățământ 2018-2019, iar înscrierea copiilor nou-veniți se va derula din 21 mai.

Ocuparea locurilor libere, după finalizarea procesului de reînscriere, se va face, de regulă, în ordinea descrescătoare a grupelor de vârstă: în grupa mare copiii în vârstă de 5 ani, în grupa mijlocie copiii de 4 ani şi în grupa mică cei în vârstă de 3 ani.

În baza HG nr. 1.252/2012 şi în limita locurilor disponibile, pot fi înscrişi în grupa mică şi copiii cu vârsta cuprinsă între 2 şi 3 ani. În situația în care, într-o unitate de învățământ, numărul cererilor de înscriere este mai mare decât numărul locurilor libere, vor fi aplicate, succesiv, criterii de departajare.

În majoritatea grădinițelor particulare – cele mai multe acreditate sau în curs de acreditare – perioada de înscriere nu mai este decât o formalitate, deoarece gradul de ocupare al acestora se apropie de 100%, părinții rezervând din timp locurile pentru cei mici.

Actele necesare înscrierii sunt: cererea de înscriere; adeverințele cu veniturile părinților sau alte acte doveditoare ale veniturilor familiale, pentru grădinițele cu program prelungit certificatul de naştere al copilului, copie conformă cu originalul, fişa medicală, avizul epidemiologic. La înscriererea copilului la grădiniță nu se percep taxe. Grădinițele vor încheia cu părinții un contract educațional ce include drepturile și obligațiile părților, stipulate în Legea educației naționale nr. 1/2011.

Comentarii Facebook

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.