Începând de miercuri, 29 martie, proiectul privind concesionarea salubrizării municipiului este în dezbatere publică, acesta fiind valabil pe o perioadă de 12 ani, potrivit edilului sucevean Ion Lungu.

Este o licitație importantă, cu o valoare estimată a contractului de 83,829,600 de lei, pe o perioadă de 12 ani rezultată în urma calculelor care s-au făcut pentru amortizarea investițiilor pe care trebuie să le facă cel care va câștiga licitația. Până pe 17.04.2017 se pot face propuneri și sugestii la Primărie pe marginea acestui proiect, care este în dezbatere publică”, a declarat Ion Lungu.

Potrivit primarului municipiului Suceava, investițiile pe care ar trebui să le facă viitorul operator sunt: întreținerea și reabilitarea punctelor supraterane de colectare existente; recipienți de precolectare deșeuri menajere; realizarea a minim 30 de puncte supraterane de colectare selectivă cu 4 containere, pentru hârtie, mase plastice, sticlă, metale; realizarea unui număr de 100 de platforme subterane; realizarea unui număr de 100 de platforme semi-îngropate; întreținerea, reabilitarea și igienizarea periodică a tuturor platformelor de colectare subterane a deșeurilor municipale și supraterane; autospeciale conform caietului de sarcini; europubele și eurocontainere conform caietului de sarcini; înființarea punctului de sortare cu dotările necesare desfășurării activității de sortare; asigurarea unui dispecerat; achiziționarea și montarea a minim 1.000 de coșuri stradale de gunoi pe an și amenajarea a două locuri de joacă pentru copii pe an pe suprafață de 500 de metri pătrați.