Secția de Drumuri Naționale (SDN) Suceava este o unitate teritorială subordonată Direcției Regionale Drumuri și Poduri Iași care are ca obiect de activitate administrarea şi întreţinerea drumurilor naţionale conform OG 43/97 modificată şi completată prin OG 7 / 2010 .

Potrivit șefului de secție, ing. Caciuc Romeo, activitatea de deszăpezire pe drumurile naţionale pe timpul iernii se desfăşoară în conformitate cu prevederile planului operativ de acţiune pe timpul iernii 2016-2017 întocmit conform instrucției AND nr 525-2013 aprobată în Consiliu Tehnic – Economic nr 4287 / 23.04.2013.

SDN Suceava are în administrare 295.44 km.
Pentru buna desfășurare a activității pe timp de iarnă , SDN Suceava a întreprins următoarele masuri:
S-a întocmit planul de acţiune pentru menţinerea viabilităţii pe timp de iarnă – aprobat cu adresele nr 12/3434/3.08.2016 CNADNR SA și nr 12/3630 / 09.08.2016
S-a finalizat pregătirea bazelor de deszăpezire
S-a instituit în baza deciziei nr 17/16 din 28.10.2016 Comandamentul pentru conducerea și coordonarea activității de prevenire și intervenție la nivel SDN Suceava .
S-a încheiat contractul subsecvent intre CNADNR SA –DRDP Iași si S.C. Transporturi Auto Botoșani – pentru prestări servicii de întreţinere curenta pe timp de iarna 2016-2017 .
A fost montată semnalizarea rutieră pe timpul iernii .
A fost încheiat Programul Comun de Măsuri pentru menținerea viabilității drumurilor naționale în iarna 2016-2017 atât la nivel I.G. P. – CNADNR SA și la IPJ Suceava – SDN Suceava
A fost organizat serviciul permanent de informare și acțiune pe schimburi.
La nivelul Secției de Drumuri Naționale Suceava activitatea de intervenție pe timp de iarnă este asigurata în cadrul a 4 baze de deszăpezire dispuse astfel:
Baza Fălticeni – tel 0230/541833 – responsabil baza tehn. Buculei Cezar pentru următoarele sectoare de drum :
-DN 2 km 382+200 – km 409+719
-DN 2 km 415+000- km 431+400
-DN 15C km 58+328- km 68+765

Baza Suceava – tel 0747111781 – responsabil de baza ing. Bicioc Viorel pentru următoarele sectoare de drum :
-DN 2 km 441+500 – km 448+230
-DN 29 km 6+000- km 21+670
-DN 29A km 3+000 – km 23 +010
-DN 2H km 0+000 – km 12 +070
-DN 2K km 0+000 – km 16 +684

Baza Ilişeşti – tel . 0230/520310 – responsabil de baza ing. Timu Dumitru Ovidiu pentru următorul sector de drum
-DN 17 km 227+625- 255+286
-DN 2E km 30+505 – km 64 +750

4. Baza Rădăuţi – tel . 0230/561077 – responsabil de baza tehn . Zaharia Gheorghe pentru următorul sector de drum :
– DN 17A km 53+350- km 68+200
-DN 17A km 72+800 – km 83 +425
-DN 2E km 64+750 – km 87 +525
-DN 2H km 17+350 – km 44 +800

La SDN Suceava – pentru iarna 2016 – 2017 s-au prevăzut a se aproviziona 7500 to sare, 7500 to nisip și 135 to Ca Cl 2 .
În stoc la data de 21.11.2016 sunt 405,52 to sare și 160 to nisip, în total 565,52 to material antiderapant .
– Carburanți , lubrefianţi ,stoc pentru min 14 zile acțiune
– Se vor monta panourilor parazăpezi pe DN-urile din administrare pe o lungime de 12327 ml .

Utilajele care vor acţiona pe timp de iarnă sunt:
Utilaje proprii :
– 6 Autofreze
– 4 Autoutilaje tip UNIMOG echipate cu lame , plug , turbofreze si RSP de material antiderapant
-4 Autoutilitare
– 2 Buldoexcavator
Utilaje închiriate Conform Contract subsecvent cu S.C. Transporturi Auto Botoșani
– 6 Utilaje Multifuncționale închiriate cu lama si RSP .
– 22 Autoutilaje speciale cu lama si RSP închiriate ,
– 5 Încărcătoare închiriate
– La cerere se vor prezenta în baze si 1 Autoremorcher, 1 Autogreder, 1 Automacara, 3 Tractoare de mare capacitate, 4 Buldoexcav, 3 Stații preparare CaCl 2.

Pregătirea drumurilor naționale de pe raza de acțiune a SDN Câmpulung Moldovenesc

SDN Câmpulung Moldovenesc are în administrare 276.60 km din care la Nivelul I de viabilitate= 174.678 km și la Nivelul II de viabilitate=136.34 km .
Ing. Dranca Liliana a anunțat că pentru buna desfășurare a activității pe timp de iarnă, SDN Câmpulung Moldovenesc a întreprins următoarele măsuri:
S-a întocmit Planul de Acțiune pentru menținerea viabilității pe timp de iarnă – aprobat cu adresele nr 14/3434/3.08.2016 CNADNR SA și nr 12/3630 / 9.08.2016
Acest plan a fost transmis în data de 5 octombrie 2016 cu adresa nr 16/4535 și la CJSU – Suceava .
S-a finalizat pregătirea bazelor de deszăpezire
S-a instituit în baza deciziei nr 12 / 28 octombrie 2016 Comandamentul pentru conducerea și coordonarea activității de prevenire și intervenție la nivel SDN .
S-a încheiat contractul subsecvent nr 92 / 20.10.2016 între CNADNR SA –DRDP Iași și Asocierea dintre SC FLORCONSTRUCT SRL Suceava și SC CALCARUL SA Pojorâta – pentru prestări servicii de întreținere curentă pe timp de iarnă 2016-2017.
A fost montată semnalizarea rutieră pe timpul iernii
A fost încheiat Programul Comun de Măsuri pentru menținerea viabilității drumurilor naționale în iarna 2016-2017 atât la nivel I.G. P. – CNADNR SA și la IPJ Suceava – SDN C-lung Moldovenesc
A fost organizat serviciul permanent de informare și acțiune pe schimburi.
La nivelul Secției de Drumuri Naționale C-lung Moldovenesc activitatea de intervenție pe timp de iarnă este asigurată în cadrul a 5 baze de deszăpezire și 2 puncte de sprijin dispuse astfel:
Baza Câmpulung Moldovenesc – tel. 0230/311258 – responsabil bază ing Anechiti Florin pentru următoarele sectoare de drum:
-DN 17 km 159+300 – km 227+625 (Iacobeni – Câmpulung Mold. – Păltinoasa)
-DN 2E km 0+000- km 30+505 (Spătărești –Păltinoasa)
punct de sprijin Păltinoasa, DN 2E km 30+ 500

Baza Vatra Dornei – tel. 0230/371507 – responsabil de bază tehn. Spătaru Ioan pentru următoarele sectoare de drum:
-DN 17 km 116+000 – km 142+700 (Limita Județ) Poiana Stampei – Vatra Dornei
-DN 17 km 147+400-km 159+300 Vatra Dornei –Iacobeni
-DN 17 B km 3+750- km 14 +000 Vatra Dornei – Dorna Arini
punct de sprijin Poiana Stampei , DN 17 km 121+300 stg

Baza Vatra Moldoviței – tel. 0230/336399 – responsabil de baza tehn. Cenușă Ioan pentru următorul sector de drum:
-DN 17 A km 0+000- 53+350 Câmpulung Mold –Sadova –Vatra Moldoviței –Sucevița

4. Baza Broșteni – tel . 0230/549780 – responsabil de baza tehn. Sancariuc Ștefan pentru următorul sector de drum:
– DN 17B km 14+000- km 59+454 (Chiril – Broșteni – Pietroasa (Limita județ)

5. Baza Cârlibaba – tel. 0230/ 575811 – responsabil de bază ing Petrușanu Bogdan pentru următorul sector de drum:
-DN 18 km 180+400- km 220+088 (Limită județ) Șesuri – Cârlibaba – Iacobeni
Acest sector de drum a fost predat constructorului lucrărilor de reabilitare Asociația SC AUTOTEHNOROM SRL și SC OPR ASFALT SRL, care are obligația asigurări viabilității DN 18 pe sectorul sus menționat.
La SDN Câmpulung Moldovenesc – pentru iarna 2016- 2017 s-au prevăzut a se aproviziona 8.600 to sare, 8600 to nisip și 230 to Ca Cl 2. În stoc la data de 24.11.2016 sunt 504 to sare și 209 to nisip, în total 713 to material antiderapant .
– Carburanți , lubrefianți, stoc pentru min 14 zile acțiune
– S-au montat panouri parazăpezi tip plasă pe DN 2E pe o lungime de 2900 m .

Utilajele care vor acționa pe timp de iarnă sunt:
Utilaje proprii:
– 3 Autofreze
– 3 Autoutilaje tip UNIMOG echipate cu lame, plug, turbofreze și RSP de material antiderapant
– 2 Buldoexcavatoare
-5 Autoutilitare
Utilaje închiriate Conform Contract subsecvent nr 92 / 20.10.2016 cu SC FLORCONSTRUCT SRL Suceava și SC CALCARUL SA Pojorâta
– 4 Utilaje Multifuncționale închiriate cu lamă și RSP .
– 17 Autoutilaje special ATB închiriate cu lamă și RSP.
– 6 Încărcătoare închiriate
– La cerere se vor prezenta în baze și 1 Autoremorcher 26 t, 1 Autogreder 160CP, 1 Automacara 40t, 4 Tractoare de mare capacitate, 4 Buldoexcav 1.2 mc, 2 Stații preparare CaCl 2.

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.