Oficiul Judeţean pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale Suceava anunţă lansarea în perioada 25 martie-30 octombrie a primelor sesiuni continue anuale de depunere a cererilor pentru submăsura 4.1 „Investiţii în exploataţiile agricole” şi submăsura „6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri”.

Mihai Moraru, directorul executiv al OJFIR, precizează că, în primul caz, fondurile disponibile sunt de 205,77 de milioane de euro, defalcate pe sectorul vegetal, sectorul zootehnic, zona montană şi fermele de familie. Pentru cea de a doua submăsura disponibilul este de 112,2 milioane de euro, cu o alocare inclusiv pentru zona montană. Depunerea cererilor de finanţare se face în intervalul 09.000-14.00, precum şi online, pe pagina de web www.afir.ro.

În vederea completării cererilor au fost deja lansate şi primele două ghiduri aferente Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020. Astfel scopul submăsurii 4.1 „Investiţii în exploataţii agricole”, al cărei scop este sprijinirea investiţiilor pentru creşterea competitivităţii exploataţiilor agricole, prin dotarea cu utilaje şi echipamente performante, în raport cu structura agricolă actuală, precum şi a investiţiilor de modernizare a fermei, în special a celei de dimensiuni medii şi asocierilor de ferme mici şi medii. Finanţată este, de asemenea, îmbunătăţirea calităţii activelor fixe. Beneficiarii sunt fermierii(cu excepţia persoanelor fizice neautorizate), cooperativele agricole şi societăţile cooperative agricole, cât şi grupurile de producători, constituite în baza legislaţiei naţionale în vigoare care deservesc interesele membrilor. În cazul fermelor, sprijinul public nerambursabil va fi de 50%, respectiv de 30% din totalul cheltuielilor eligibile, în funcţie de dimensiunea economică a acestora. În cazul cooperativelor şi al grupurilor de producători, sprijinul va fi de 50%, fără a se depăşi maximum 2 milioane de euro, indiferent de tipul investiţiei. Un al doilea ghid este cel care priveşte submăsura 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri”. Scopul investiţiilor sprijinite în cadrul acestei submăsuri este sprijinirea stabilirii pentru prima dată a tinerilor fermieri ca şefi sau conducători unici ai unei exploataţii agricole. Beneficiarii sprijinului sunt tinerii fermieri şi persoanele juridice în care un tânăr fermier – care se instalează împreună cu alţi tineri fermieri – şi exercită un control efectiv pe termen lung în ceea ce priveşte deciziile referitoare la gestionare, beneficii şi riscuri financiare, în cadrul exploataţiei respective.

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.