Directorul Direcției Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Suceava, medicul veterinar Mihai Voloșeniuc, a prezentat raportul semestrial al instituției pe care o reprezintă. Astfel, acesta informează opinia publică despre toate acțiunile pe care inspectorii DSVSA le-au desfășurat în primele șase luni ale anului curent.

Una din principalele acțiuni ale DSVSA Suceava în primul semestru al anului 2021, în ceea ce privește sănătatea și bunăstarea animalelor, a vizat controlarea și eradicarea Pestei Porcine Africane. Astfel, până la data de 31 iunie 2021 au fost efectuate 532 de teste la porcii mistreți, din cele 1068 stabilite pentru anul în curs. În ceea ce privește supravegherea pasivă, inspectorii DSVSA au avut în vizor 19 exploatații comerciale, 117 exploatații nonprofesionale și 35 de mistreți.

Un al doilea obiectiv al DSVSA Suceava a vizat programul pentru prevenirea apariţiei Pestei Porcine Africane (PPA). Astfel că țintele de supraveghere pasivă, aplicabile în anul 2021, au fost următoarele: probe de la porcii morţi sau bolnavi, cu semne care pot fi atribuite Pestei Porcine Africane, din exploatații nonprofesionale, probe din exploatații comerciale și porci mistreți găsiți morți sau accidentați/răniți. În primele șase luni ale anului 2021 au fost efectuate 19 teste la suine moarte sau bolnave din exploatații comerciale, 117 la suinele din exploatațiile nonprofesionale și 35 la mistreți morți, accidentați sau răniți. De altfel, inspectorii DSVSA au recoltat probe de analiză de la toți mistreții vânați pe fondurile de vânătoare din județ.

Un alt obiectiv al DSVSA Suceava în anul 2021 este programul pentru eradicarea și controlul Bluetongue (boala limbii albastre).

Din localităţile ţintă, au fost selectate 284 animale santinelă. Pentru selectarea animalelor santinelă au fost prelevate 520 probe.

De la animalele din cele patru localități țintă, au fost prelevate probe astfel: în luna martie au fost realizate 284 de teste, iar în luna iunie 236.

În altă ordine de idei, la nivelul județului Suceava, DSVSA a implementat programul pentru controlul Salmonelozelor Zoonotice pentru pui de carne şi găini ouătoare.

Potrivit directorului Mihai Voloșeniuc, implementarea la nivelul județului Suceava a programelor de control al Salmonelozelorzoonotice a constat în monitorizarea unei ferme comerciale de găini de ouă pentru consum.

De altfel, tot la capitolul păsări, inspectorii DSVSA au implementat programul pentru supravegherea Influenței Aviare la păsări domestice și sălbatice. Astfel, pe teritoriul județului Suceava există un număr de nouă localități, situate în zone cu risc crescut, respectiv „localităţi ţintă”. De la găinile din localitățile respective au fost recoltate 125 de probe, din cele 270 programate, în timp ce de la speciile palmipede (gâște, rațe) au fost recoltate tot 125 de probe, din cele 225 programate pentru anul 2021.

Medicul veterinar Mihai Voloșeniuc a subliniat că un alt obiectiv important al instituției pe care o reprezintă este reprezentat de programul pentru controlul tuberculozei bovine. Astfel, în primele șase luni ale anului fiind efectuate peste 100.000 de teste atât în exploatatii nonprofesionale, cât și în exploatații comerciale și de tip A.

În altă ordine de idei, inspectorii DSVSA Suceava au derulat și programul pentru controlul Leucozei Enzootice Bovine (LEB)/ Brucelozei bovine. Conform prevederilor Ord. A.N.S.V.S.A. nr. 35/2016, efectivele de bovine existente în exploatații comerciale nu au fost testate pentru detecția anticorpilor anti-Brucella abortus prin ELISA indirectă, pe probe de lapte crud.

Nu toate exploatațiile comerciale și de tip A dețin atestate de indemnitate pentru bruceloză, există o fermă în localitatea Plopeni în care au fost diagnosticate cu LEB două bovine.

 

Despăgubirea pagubelor suferite de proprietarii animalelor

 

În conformitate cu H.G. nr. 1.214/2009, privind metodologia pentru stabilirea şi plata despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale tăiate, ucise sau altfel afectate în vederea lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor, cu modificările ulterioare, în cazul măsurilor care se întreprind pentru lichidarea rapidă a focarelor de boli transmisibile ale animalelor, inclusiv pentru cazurile de suspiciune a bolii, care implică tăierea sau uciderea acestora, se acordă despăgubiri, cu excepţia sumelor recuperate prin valorificarea produselor şi subproduselor de la animalele tăiate, ucise sau altfel afectate.

Un proprietar al unui cal infectat cu AIE, care a fost sacrificat, a primit drept despăgubire suma de 3300 de lei, în timp ce proprietarii a 41 de porci infectați cu PPA, care au fost uciși în vederea închiderii focarelor, au primit în total suma de 24.177 de lei. De asemenea, proprietarul a două vaci infectate su LEB, care au fost sacrificate, a primit despăgubire suma de 6925,92 de lei.

 

Siguranța alimentelor de origine animală

 

Directorul Direcției Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Suceava a informat că au fost auditate, controlate și evaluate 12 abatoare și unități de sacrificare dintr-un total de 13 (cat. I – 12 unitati). Conform Planului cifric controalele la aceste unități s-au efectuat în proporție de 100%.

Voloșeniuc a subliniat că au fost auditate, controlate și evaluate  17 unități de procesare carne dintr-un total de 17 (cat. I – 17 unitati) și două unitati de procesare a laptelui dintr-un total de 14 (cat. I – 16 unitati;). Conform Planului cifric acestea urmează a fi auditate în totalitate până la finalul anului. 

De altfel, au fost aplicate un numar de cinci sanctiuni contraventionale, respectiv avertismente.

De asemenea, recoltarea de probe, conform Programului strategic, pentru unitățile autorizate, conform Ordinului 57/2010 (conform raportărilor trimestriale – anexa 5A, anexa 10), s-a realizat în proportie de 95 – 98%, regăsindu-se mici deficiențe privind numărul de probe recoltate la unitățile de procesare carne și procesare lapte.

De altfel, conform planului de acțiuni al DSVSA Suceava, au fost efectuate controale oficiale în unitățile care se ocupă cu transportul și comercializarea produselor animale sau nonanimale. Astfel, acestea au fost controlate în proportie de 85 – 90%.

Potrivit directorului DSVSA Suceava, au fost aplicate un număr de 41 sancțiuni contravenționale în valoare de 84.400 lei, incluzând și 30 avertismente.

Mihai Voloșeniuc a mai informat că au fost soluționate 55 sesizări și petiții, din care 21 cu aspecte privind sănătatea și bunăstarea animalelor, 11 în domeniul siguranței alimentare, 21 de petiții redirecționate către alte instituții și două petiții clasate.

De altfel, în primul semestru al anului 2021 au fost soluționate 14 alerte SRAFF pentru produse de origine animală și 36 de alerte SRAFF pentru produse de origine non-animală.

Trebuie precizat că în cursul primului semestru din 2021 nu s-au identificat zoonoze la nivelul abatoarelor de ungulate domestice ca urmare a efectuării examenelor ante și post mortem.

Pe de altă parte, în contextul evoluției pandemiei COVID 19 și al restricțiilor impuse, inspectorii SCOSA DSVSA Suceava au efectuat controale împreuna cu alte instituții implicate direct în prevenirea răspândirii virusului SARS-COV2. Aceste controale s-au efectuat săptămânal, pe perioada weekend-ului, sau la fiecare solicitare a autorităților. În timpul controalelor s-au aplicat sancțiuni contravenționale și, acolo unde situația a impus-o, măsura suspendării sau închiderii activității.

 

Activitate în cadrul Laboratorululi Sanitar  Veterinar şi pentru Siguranţa Alimentelor  (LSVSA)

 

Principalul obiectiv al LSVSA Suceava este realizarea, prin examene specifice de laborator, a prevederilor Programului acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor şi caprinelor şi a Programului de supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor.

Astfel, în baza Ord. ANSVSA 35/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, în cadrul laboratorului se efectuează  analize prin teste screening și de confirmare pentru următoarele categorii de probe: probe prelevate de la animale în vederea supravegherii statusului de sănătate și a cauzelor care au dus la apariția unor entități morbide sau a mortalității animalelor; probe de alimente, apă și teste de sanitatie, prelevate din unitățile de procesare, în vederea stabilirii îndeplinirii criteriilor microbiologice; probe de alimente și apă prelevate din unitățile de procesare în vederea stabilirii îndeplinirii criteriilor fizico chimice și probe de alimente de origine animală si nonaniamală pentru determinarea contaminanților și controlul reziduurilor.  

În cadrul Programului  acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale  s-au efectuat până la data de 30.06.2021 un număr de 158.729 de analize pe probe prelevate de la animale din judetul Suceava, din care 96 de analize anatomopatologice, 178 de analize bacteriologice, 77805 de analize virusologice, 1192 de analize de biologie moleculară, 67103 de analize serologice, 5908 analize morfopatologice, 6259 de analize parazitologice și 188 de analize de igienă și protecția mediului.

Totodată, LSVSA Suceava a efectuat un număr de 2944 de analize pe probe prelevate de la animale din județele arondate.

Pe de altă parte, în cadrul Programului de supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor s-au efectuat 6720 de analize, pe probe de alimente prelevate din unitățile de alimentație publică și din unitățile de procesare,  atât în control oficial, cât și în programul de autocontrol, din care 5241 de analize microbiologice și 1479 de analize fizico-chimice.

Totodată, în domeniul controlului reziduurilor și contaminanților  din alimente s-au efectuat 983 de analize pentru probele prelevate din județele arondate.

Pe raza județului Suceava functionează 16 laboratoare uzinale aparținând unităților de procesare, având ca profil de activitate efectuarea de analize fizico chimice și microbiologice din produse alimentare.

În cursul anului 2021 au fost efectuate două acţiuni de îndrumare şi control a laboratoarelor  uzinale.

În scopul demonstrării și monitorizării competenței laboratorului de a efectua încercari, până în momentul de față, specialistii LSVSA au participat la 27 de scheme de încercari de competenţă sau comparări interlaboratoare, procesul fiind în derulare.

Trebuie precizat că, la toate testele de competență sau comparări interlaboratoare la care au participat, specialistii din laborator au obtinut calificative foarte bune.

De la începutul anului și până în prezent au fost introduse în  sistemul informatic LIMS 6109 de cereri de analiză, din care  3247 pentru compartimentul siguranța  alimentelor și compartimentul controlul reziduurilor și 2862 pentru compartimentul sănătate animală, cu eliberarea de Buletine de analiză.

 

Alte activități desfășurate de DSVSA Suceava în primele șase luni ale anului 2021

 

În primul semestru al anului curent s-au solicitat și eliberat 17 registre de exploatații necesare la AFIR pentru depunerea și derularea unor proiecte de dezvoltare, iar, la cererea unor Birouri Executorești pentru soluționarea unor dosare de executare, s-a răspuns la un număr de 15 solicitări privind numărul de animale deținute de diverși proprietari de exploatații și de animale.

De altfel, la cererea Direcției Naționale Anticorupție sau a Inspectoratul de Poliție Județean, în interesul cercetărilor efectuate, s-a răspuns la un număr de 5 adrese.

 

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.