Municipiului Suceava va participa, în calitate de partener, la realizarea proiectului „MOLOC (Low carbon urban morphology) – Noi structuri, exemple de guvernare și provocări pentru orașe în tranziție energetică”, cofinanțat de Uniunea Europeană în cadrul Programului de Cooperare Interregională INTERREG EUROPE, cât și asigurarea fondurilor necesare implementării proiectului anterior menționat, conform unui proiect de hotărâre.

Proiectul INTERREG EUROPE urmărește îmbunătățirea punerii în aplicare a politicilor și programelor de dezvoltare regională, în principal a celor care urmăresc investițiile pentru creștere economică și a locurilor de muncă și, după caz, a celor de cooperare teritorială europeană, prin promovarea schimbului de experiență și a învățării de noi politici de către actorii de interes regional.

În acest sens, municipiul Suceava a elaborat împreună cu orașele Lille – Franța – partener lider, Torino – Italia, Hamburg – Germania, Institutul Central de Minerit (Central Mining Institute – CIG) – Polonia și Asociația Europeană a Autorităților Locale – Orașe Energie (Energy Cities) proiectul „MOLOC (Low carbon urban morphology) – Noi structuri, exemple de guvernare și provocări pentru orașe în tranziție energetică”.
Proiectul este cofinanțat de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională în cadrul Programului de cooperare interregională INTERREG EUROPE, Axa prioritară 3 „Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon în toate sectoarele”, Prioritatea de investiții 4(E) „Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare”.
Prin acest nou proiect, municipiul Suceava va primi asistență tehnică nerambursabilă în vederea extinderii conceptului de impact energetic asupra structurilor urbane, pentru a participa și a se implica în stabilirea unui nou model urban de susținere și promovare a măsurilor de reducere a emisiilor de carbon și creșterea eficienței energetice.

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.