Pentru asigurarea continuității acțiunilor preventive, din dispoziția Ministrului Afacerilor Interne, în perioada 21-23 ianuarie, pompierii militari suceveni alături de reprezentanți ai structurilor MAI, constituiți în echipe mixte, au derulat controale și verificări la imobilele în care se desfășoară activități cu public numeros, din judeţ.

Potrivit unui comunicat al ISU „Bucovina” Suceava, principalele aspecte urmărite în teren de către inspectorii de prevenire au vizat: exploatarea instalaţiilor electrice, funcţionarea iluminatului pentru marcarea căilor de evacuare, funcționarea mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor, obstrucționarea căilor de evacuare, instructajul angajaților, obţinerea autorizaţiei de securitate la incendiu și existența planurilor de evacuare în caz de incendiu.

Din totalul de 35 de obiective planificate pentru control, pentru 16 nu a fost posibilă verificarea, din cauza lipsei activităţii, acestea fiind închise publicului. Astfel, în urma verificărilor la celelalte 19 obiective, s-au aplicat 10 amenzi contravenţionale, în cuantum total de 15.000 de lei. Printre neregulile constatate, s-au înregistrat lipsa stingătoarelor de incendiu, lipsa sistemelor de avertizare acustice şi instalaţii electrice cu defecţiuni sau improvizaţii.
Menţionăm faptul că, pe parcursul controalelor executate nu a fost depistat niciun caz de încălcare gravă a cerinţei de securitate la incendiu, situaţie care să genereze aplicarea măsurii complementare de oprire a funcţionării ori utilizării construcţiilor la operatorii economici, conform prevederilor legale în vigoare (HG nr. 915/2015).
Concomitent cu activităţile de control asupra respectării normelor de apărare împotriva incendiilor, pompierii din cadrul subunităţilor operative de intervenţie din judeţ au efectuat 25 de acţiuni de recunoaştere în zonele de dispunere a obiectivelor, pentru a stabili modul de intervenție în cazul izbucnirii unui eventual incendiu. Prin acestea s-au urmărit partea de asigurare a alimentării cu apă (hidranţi şi alte surse de apă, naturale sau artificiale), precum şi funcţionalitatea căilor de acces şi evacuare, atât pentru utilizatori, cât şi pentru forţele de intervenţie şi autospecialele de lucru cu apă şi spumă.
De asemenea, din ordinul ministrului afacerilor interne, în perioada următoare activitățile preventive vor fi intensificate, astfel încât siguranța celor care frecventează acest gen de locații să fie asigurată, iar obligațiile legale ale beneficiarilor să fie respectate.
Ultima acțiune preventivă de amploare, derulată la nivel național, care a vizat imobilele în care funcționează cluburi și discoteci, a avut loc în perioada 11-12 noiembrie 2016.
Pentru asigurarea nivelului corespunzător de protecție a celor care frecventează astfel de locații, pompierii suceveni reamintesc următoarele obligații pe care administratorii trebuie să le respecte:
– respectarea numărului maxim de utilizatori prevăzut de legislaţia in vigoare, pentru aceste categorii de construcţii;
– solicitarea sprijinului pentru acordarea asistenţei tehnice de specialitate în vederea întocmirii documentaţiei necesare obţinerii autorizaţiei de securitate la incendiu;
– preocupare sporită pentru solicitarea acestui act administrativ care să asigure securitatea beneficiarilor.

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Bucovina” al judeţului Suceava desfăşoară, permanent, activităţi orientate spre siguranţa cetăţeanului, pe cele două componente specifice, prevenirea situaţiilor de urgenţă şi gestionarea operativă a evenimentelor care pun în pericol viaţa semenilor sau bunurile acestora.
Activitatea pompierilor salvatori se derulează în sprijinul şi pentru cetăţean, iar obiectivele prioritare ale instituţiei noastre sunt orientate spre eficientizarea acţiunilor de prevenire şi gestionare a situaţiilor de urgenţă. Preîntâmpinarea evenimentelor nedorite rămâne dezideratul comun ce poate fi realizat prin dezvoltarea culturii de securitate şi responsabilizarea fiecăruia dintre noi.

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.